Celem Programu ALBATROS jest edukacja młodzieży kształcącej się w Szkołach Partnerskich z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych: pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych; dostarczanych sukcesywnie przez Partnera w Edukacji. Program ALBATROS ma na celu zwiększenie świadomości technicznej uczniów, wzbogacenie planu zajęć i oferty edukacyjnej Szkół Partnerskich; zapoznanie uczniów ze szczegółami budowy, eksploatacji i obsługi nowoczesnych maszyn i pojazdów rolniczych. W ramach tego programu młodzież uczestniczy w wyjazdach studyjnych, wycieczkach edukacyjnych oraz warsztatach polowych. W szkołach partnerskich organizowane są cyklicznie festyny i dni otwarte z udziałem Albatrosa.

ALBATROS – to wspólne dzieło dla budowy lepszego jutra na polskiej wsi, w polskim rolnictwie i przemyśle okołorolnym.

Więcej o samym programie Albatros można dowiedzieć się na stronie www.program-albatros.pl

Patronat NAUKOWY nad PROGRAMEM ALBATROS objął Instytut Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Poniżej umieszczamy też kilka plików z który warto też się zaznajomić.