Podczas praktyk młodzież realizowała projekty, które są ściśle związane ze zdobywanymi kwalifikacjami. Stażyści wykonywali pomiary sytuacyjne i wysokościowe oraz opracowywali wyniki tych pomiarów. Zajmowali się także obsługą geodezyjną inwestycji budowlanych.Olbrzymią przyjemność sprawiała uczniom poznawanie pięknej Sevilli. Podziwiali wspaniałe krajobrazy, zwiedzali zabytki i poznawali mieszkających tu ludzi. Duże wrażenie wywarła na wszystkich przepiękna katedra ze wspaniałą wieżą Giraldą oraz ogromny park Marii-Luisy ze znajdującym się w nim Placem Hiszpańskim.
Warto zaznaczyć, że tak wspaniałe przeżycia były możliwe dzięki projektowi „Learning for a better future”, realizowanemu w ramach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja mobilność uczniów i kadry, finansowanemu ze środków Komisji Europejskiej.