27 II 2010 r w ramach programu Leonardo da Vinci, który jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej “Uczenie się przez całe życie – Lifelong Learning Programme”, uczniowie III klasy Technikum Agrobiznesu (Paulina Borowska, Marion Kuske, Monika Frątczak, Paulina Musiałowska, Dawid Fibich, Mateusz Galor, Ewa Męch, Hanna Łodziewska, Szymon Lewandowski, Aleksander Zywert, Rafał Graczyk, Kamil Kujawa, Anna Kieliszak, Marta Zielińska) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie wyjechali na trzytygodniową praktykę zawodową do Plymouth w Wielkiej Brytanii.

Głównym celem programu edukacyjnego było wspieranie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie i uczestnictwo w europejskim rynku pracy. W ramach szkolenia zawodowego uczniowie uczyli się innowacyjności w myśleniu i działaniu, poszerzyli swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną, promowali znajomości języków obcych i poznawali bogactwo kultury europejskiej.

Praktykanci odbyli staż zawodowy w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego oraz wzięli udział w kursie języka angielskiego. W ramach programu kulturowego zwiedzili m. in. Londyn i Torquay.

Wychowankowie pani Agnieszki Frankowskiej wyjechali do Anglii pod opieką koordynatora projektu, nauczycielki języka angielskiego pani Agnieszki Balcerzak. Wszystkie koszty projektu zostały sfinansowane ze środków unijnych.