Celem projektu „Turystyka Przyszłością Polski”, realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci, była poprawa mobilności uczniów, aby świadomie mogli brać udział w rozwoju europejskiego rynku pracy. Wyjazd na zagraniczne praktyki miał również zachęcić młodzież do nauki nowożytnych języków obcych. Uczniowie poszerzyli wiedzę merytoryczną w swoim zawodzie oraz zdobyli cenne doświadczenie zawodowe.

Przed rozpoczęciem praktyk wszyscy stażyści uczestniczyli w specjalnym wielogodzinnym kursie z przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego, ułatwiającego pobyt za granicą. Podczas, gdy część uczniów naszej szkoły odpoczywała i cieszyła się wakacjami, wychowankowie zakwalifikowani do udziału w projekcie powtarzali znane i nowe zwroty w języku angielskim oraz historię, kulturę i obyczaje Włoch. Przyszli technicy obsługi turystycznej wyjechali na staż wraz z opiekunami Małgorzatą Iwanicką i Tomaszem Kowalikowskim 14 września. Najpierw odbyli podróż wynajętym autokarem, a następnie z lotniska w Warszawie udali się samolotem do Bolonii, by później wsiąść do autokaru i przyjechać do Rimini.

Już pierwszego dnia uczniowie w praktyce mieli okazję poznać odprawę pasażerską na lotnisku, dotychczas znaną głównie z teorii poznanej na lekcji obsługi ruchu turystycznego. Sistema Turismo, firma pośrednicząca, zorganizowała uczniom praktyki w renomowanych hotelach, w których poszerzali swoje umiejętności praktyczne i teoretyczne, uczyli się pracować w międzynarodowym zespole, posługiwali się językami włoskim i angielskim, jak również obsługiwali klientów zgodnie z unijnymi standardami pracy. W pierwszym tygodniu pobytu we Włoszech młodzież poza 8 – godzinnym dniem pracy dodatkowo uczęszczała na kurs języka włoskiego, zatem na odpoczynek zostawało już niewiele czasu. Każdy jednak wiedział, że znajomość języka włoskiego- choć tylko podstawowa- zdecydowanie ułatwi współpracę z zespołem w przedsiębiorstwie turystycznym, a nader wszystko usprawni porozumiewanie się z miejscową ludnością. Potwierdzeniem umiejętności językowych są uzyskane certyfikaty ukończenia kursu języka włoskiego.

Wyjazd młodzieży za granicę to nie tylko praca, ale również czas wolny i przyjemności płynące z turystyki. Program pobytu obejmował poznawanie atrakcji turystycznych, kultury, walorów historycznych i gospodarczych, odmiennych zwyczajów, a także tradycji kultywowanych we Włoszech. Uczestnicy zwiedzili San Marino, jedno z najmniejszych państw Europy, oraz Wenecję, miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Poza programem stażu opiekunowie grupy zorganizowali dla zainteresowanych wyjazd do największego na Adriatyku oceanarium w Cattolice. Można również było odwiedzić Bolonię i Mediolan. Poza zwiedzaniem był też czas na zakupy, plażowanie i kąpiele w Morzu Adriatyckim pod słonecznym niebem regionu Emilia Romagna.

Cztery tygodnie praktyk minęły bardzo szybko, a podczas pożegnania okazało się, że nasi uczniowie to jedni z najlepszych praktykantów, jakich gościły hotele w Rimini, więc nic dziwnego, że większość z nich otrzymała propozycję pracy już od przyszłych wakacji.