Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zawód: rolnik

 

Zakres kursu:

  •          produkcja roślinna
  •          produkcja zwierzęca
  •          mechanizacja rolnictwa
  •          nauka jazdy ciągnikiem (kat. T)

 

Czas trwania kursu: 2, 3 semestry

Formy zajęć: zaoczne

Uczestnicy kursu: osoby pełnoletnie

 

KURS BEZPŁATNY

 

Korzyści:

  •          ukończenie kursu umożliwia prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego,
  •          możliwość pozyskiwania różnorodnych środków unijnych,
  •          uzyskanie wymaganych kwalifikacji do przejmowania gospodarstw rolnych,
  •          otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji R3Prowadzenie produkcji rolniczej (podstawa do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową w zakresie kwalifikacji R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej),
  •          otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodową w zakresie kwalifikacji R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację,
  •          otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie rolnik na podstawie:

o    świadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodową w zakresie kwalifikacji R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej,

o    świadectwa potwierdzającego wykształcenie ogólne, przynajmniej zasadnicze zawodowe.

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia skierowaną do osób dorosłych, zainteresowanych przekwalifikowaniem się bądź zdobyciem nowego zawodu.

 

                             

Facebook