Liceum Ogólnoksztłcące

DLA KOGO LO?

Jeśli masz szerokie zainteresowania, lubisz się uczyć i chcesz gruntownie rozszerzyć swoją wiedzę ogólną, którą w przyszłości rozwiniesz na studiach wyższych, wybierz nasze liceum ogólnokształcące.

Liceum Ogólnokształcące to szkoła o czteroletnim okresie nauczania dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. Jej ukończenie umożliwia, po zdaniu egzaminu dojrzałości, uzyskanie świadectwa maturalnego, które jest przepustką na studia wyższe.

 

PROFILE

W naszym liceum proponujemy dwa profile kształcenia, humanistyczno- przyrodniczy oraz ścisły:

 • profil humanistyczno-przyrodniczy

Przedmioty rozszerzone:

I wariant: język polski, biologia, język angielski

II wariant: język polski, geografia, matematyka

 

 • profil ścisły

Przedmioty rozszerzone:

I wariant: biologia, chemia, język angielski

II wariant: matematyka, chemia, geografia

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

Niezależnie od wyboru profilu, oferujemy uczniom kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP co daje możliwość poznania zasad, procedur udzielania pierwszej pomocy oraz prawne i psychologiczne aspekty ratownictwa medycznego. Ukończenie kursu zwiększa kwalifikacje zawodowe a każdy z uczniów otrzymuje imienny Certyfikat ukończenia szkolenia.

Nasi licealiści przejawiają dużą aktywność w życiu szkoły. Wraz z innymi uczniami uczestniczą w konkursach, olimpiadach (recytatorskich, wiedzy z danego przedmiotu, dotyczących m.in. tematyki AIDS i profilaktyki) oraz warsztatach edukacyjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Młodzieży, której szczególnie zależy na rozwijaniu swoich pasji, nasza szkoła oferuje szeroki wybór kół zainteresowań tj.

 • sekcja sportowa,
 • koło dziennikarskie,
 • zespół muzyczny Kostanecki Band,
 • oraz dwa zespoły taneczne: tańca nowoczesnego i ludowy.

 

PROJEKTY UNIJNE:

W najbliższym roku szkolnym ( z przyczyn bezpieczeństwa wyjazd organizowany będzie w roku 2021 )38 uczniów naszego liceum wyjedzie do Portugalii po nowe doświadczenia w ramach projektumobilności ponadnarodowej pt. „Język angielski kluczem do komunikacji w Europie”. Przedsięwzięcie to jest  współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego a celem wyjazdu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabywanie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego europejskiego obywatelstwa.

 

NOWOCZESNE WSPARCIE TECHNICZNE:

Nasza szkoła posiada:

 • klasopracownie przedmiotowe i nowoczesne laboratorium językowe,
 • pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt audiowizualny i stałe łącze internetowe
 • wszystkie sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny
 • trzy bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe
 • Internet bezprzewodowy na terenie całej szkoły
 • bibliotekę z bogatym i atrakcyjnym księgozbiorem, katalogiem elektronicznym oraz dostępem do Internetu
 • halę sportową
 • e-dziennik
 • monitoring
 • e-legitymcje

 

NADAL SIĘ WAHASZ?

 • LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie powstało w 2001 r. i od tamtej pory nieprzerwanie cieszy się bardzo dobrą opinią uczniów i rodziców.
 • Od 15 lat możemy chwalić się 100% zdawalnością egzaminów maturalnych.
 • Nasze liceum jest objęte honorowym patronatem Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • W 2018 roku nasza szkoła otrzymała tytuł laureata konkursu WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU.

 

Wybierając nasze LO, możesz być pewien, że:

 • będziesz się uczyć w nowoczesnej szkole na miarę XXI wieku
 • będziesz mógł realizować swoje pasje poprzez udział w kołach zainteresowań, konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych
 • w edukacji pomoże Ci wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska – 80% nauczycieli to egzaminatorzy na egzaminach maturalnych i zawodowych
 • profesjonalizm pracowników zagwarantuje Ci podmiotowe i życzliwe traktowanie
 • w naszej szkole zawsze będziesz czuł się bezpiecznie
 • wspaniała atmosfera zapewni Ci nawiązanie nowych przyjaźni

 

Jednym słowem, drugiej takiej szkoły nie ma w okolicy!

Dołącz do nas, a nie będziesz żałował!

LO w ZSOiZ to szkoła właśnie dla Ciebie!

                             

Facebook