Liceum Ogólnoksztłcące

Jeśli masz szerokie zainteresowania, lubisz się uczyć i chcesz gruntownie rozszerzyć wiedzę ogólną, którą w przyszłości rozwiniesz na studiach wyższych, wybierz liceum ogólnokształcące.

Liceum Ogólnokształcące to szkoła o trzyletnim okresie nauczania na podbudowie gimnazjum. Jej ukończenie umożliwia, po zdaniu egzaminu dojrzałości, uzyskanie świadectwa maturalnego, które jest przepustką na studia wyższe. Ponadto istnieje możliwość kształcenia w szkole policealnej i uzupełnienia wykształcenia średniego, które wieńczy dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

W liceum proponujemy do wyboru trzy profile kształcenia biologiczno-chemiczny, humanistyczny lub ścisły:

  • profil humanistyczny - przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, języki obce,
  • profil biologiczno-chemiczny - przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, języki obce.
  • profil matematyczno-fizyczny - przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka, języki obce.

Uczniowie pod koniec klasy pierwszej wybierają dwa profile spośród proponowanych, istnieje również możliwość otworzenia innych profili kształcenia w zależności od zainteresowania uczniów.

Niezależnie od wyboru profilu, oferujemy uczniom kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP (prowadzonych przez uprawnionego do tego ratownika medycznego). Po zdaniu egzaminu państwowego uczniowie otrzymują tytuł "RATOWNIKA" i zaświadczenie honorowane przez szkoły aspirantów pożarnictwa i inne szkoły mundurowe (takie zaświadczenie uzyskują zawodowi strażacy oraz ratownicy medyczni).

Nasi licealiści przejawiają dużą aktywność w życiu szkoły. Wraz z innymi uczniami uczestniczą w konkursach, olimpiadach (recytatorskich, wiedzy z danego przedmiotu, dotyczących m.in. tematyki AIDS i profilaktyki) oraz warsztatach edukacyjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (projekt „Poczuj chemię do chemii”), organizują apele i akademie (np. Dzień Patrona, Dzień Kobiet, Święto Wiosny), uczestniczą w akcjach społecznych (np. „Góra Grosza”, zbiórkach żywności Caritas i Pogotowiu Świętego Mikołaja).

Uczniowie LO uczestniczą w projektach unijnych, dzięki czemu mogą nawiązywać nowe przyjaźnie, poszerzać znajomość języków obcych i poznawać kulturę danego narodu.

LO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie powstało w 2001 r. i od tamtej pory nieprzerwanie cieszy się dobrą opinią uczniów i rodziców.

                                   

Facebook