Komunikat Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej - informacja o szczepieniach dla pracodawców

2021-02-07

Aktualności » Komunikat Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej - informacja o szczepieniach dla pracodawców

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu uprzejmie informuje, iż wczoraj 4 lutego br. na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki ukazała się informacja, iż rząd podjął decyzję, że już w drugim tygodniu lutego br. rozpoczną się szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19, w tym instruktorów praktycznej nauki zawodu – mistrzów szkolących prowadzących naukę zawodu u pracodawców rzemieślników. W pierwszej kolejności z takiej możliwości będą mogli skorzystać nauczyciele, którzy obecnie prowadzą zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych. W kolejnym etapie do tej grupy dołączą nauczyciele uczący w pozostałych klasach.

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu będą zgłaszani na szczepienie przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej w ramach systemu SIO. Szczegółowe informacje w tej sprawie można przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, link podajemy poniżej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepimysie--w-drugim-tygodniu-lutegorozpoczynamy-szczepienia-nauczycieli

W związku z powyższym uprzejmie proszę o pilne wypełnienie oświadczenia znajdującego się na stronie Cechu Rzemiosł Różnych w Słupcy, pracodawców/rzemieślników/instruktorów praktycznej nauki zawodu, chcących skorzystać ze szczepień p-SARS Cov-2 w ramach grupy nauczycieli i zgłoszenie się bezpośrednio do dyrektora szkoły branżowej I stopnia, do której skierowani są młodociani pracownicy realizujący aktualnie naukę zawodu w tej firmie. Zgłoszeń można dokonywać tylko do 10 lutego 2021 w sekretariacie szkoły lub przesyłając skan oświadczenia na adres sekretariat@zszagorow.eu

Nr. tel. do sekretariatu szkoły 63 2761113

                             

Facebook