Programy edukacyjne

O szkole » Programy edukacyjne

Programy edukacyjne prowadzone przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie

 • Nowy_harmonogram-1[1].jpg

  Ponadnarodowa mobilność uczniów - Portugalia

  Informujemy, że rekrutacja uczestników do mobilności ponadnarodowej (wyjazdu zagranicznego) i działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Język angielski kluczem do komunikacji w Europie” nr 2019-2-PMU-2090 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostaje wydłużona o dwa tygodnie i trwa do 9 października 2020 roku do godziny 14.30.

  Zasady rekrutacji nie zostają zmienione. Zmianie ulega tylko harmonogram rekrutacji.

  WIĘCEJ

 • Obraz2.jpg

  Erasmus+ Grecja

 • Program edukacyjny - W kierunku Paideii

 • erasmus_kamila[2].jpg

  Program edukacyjny „Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości” - ERASMUS+

  Dnia 21 grudnia 2017 roku Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła zgłoszenia uczniów chętnych do odbycia praktyk zawodowych w Hiszpanii. Rekrutacja prowadzona była na wyjazd :  07-21.04.2018r- wyjazd technikum geodezyjnego i technikum obsługi turystycznej.

  WIĘCEJ

 • cisco-networking-academy.png

  Cisco Networking Academy

  Program Akademii Sieciowej Cisco (Cisco Networking Academy) jest nowoczesnym programem kształcenia specjalistów w dziedzinie sieci komputerowych rozwijanym pod patronatem firmy Cisco Systems. Firma ta zajmuje szczególną pozycję z uwagi na dominującą rolę jej technologii na rynku rozwiązań technicznych dla Internetu.

  Program Cisco Networking Academy wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na kształcenie kadr kompetentnych w zakresie nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Jak wykazują prognozy na najbliższe lata, niedobór odpowiednich specjalistów w tej dziedzinie jest jednym z istotnych czynników ograniczających tempo rozwoju gospodarki zmieniającej się pod wpływem nowych warunków.

  WIĘCEJ

 • edukacja-prozdrowotna.jpg

  Edukacja prozdrowotna

  Zdrowie jest najcenniejszym darem, który przychodząc na świat może otrzymać człowiek. Często zdajemy sobie z tego sprawę, gdy sami lub ktoś z najbliższego otoczenia doświadcza problemów zdrowotnych.

   

   

  WIĘCEJ

 • program-edukacyjny-„turystyka-kluczem-do-sukcesu”-erasmus-.jpg

  Program edukacyjny „Turystyka kluczem do sukcesu” - ERASMUS+

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie ogłasza rekrutację na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus +. Praktyki zawodowe odbyte w Hiszpanii będą obejmowały część zakresu materiału nauczania z przedmiotu: praktyka zawodowa, obowiązującego w danym zawodzie.

   

  WIĘCEJ

 • albatros_logo.jpg

  Program edukacyjny "ALBATROS"

  Celem Programu ALBATROS jest edukacja młodzieży kształcącej się w Szkołach Partnerskich z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych: pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych; dostarczanych sukcesywnie przez Partnera w Edukacji. Program ALBATROS ma na celu zwiększenie świadomości technicznej uczniów, wzbogacenie planu zajęć i oferty edukacyjnej Szkół Partnerskich; zapoznanie uczniów ze szczegółami budowy, eksploatacji i obsługi nowoczesnych maszyn i pojazdów rolniczych. W ramach tego programu młodzież uczestniczy w wyjazdach studyjnych, wycieczkach edukacyjnych oraz warsztatach polowych. W szkołach partnerskich organizowane są cyklicznie festyny i dni otwarte z udziałem Albatrosa.

  WIĘCEJ

 • program-edukacyjny-uczenie-sie-przez-cale-zycie-leonardo-davinci[1].jpg

  Program edukacyjny "Uczenie sie przez całe życie" - Leonardo daVinci

  W lutym ubiegłego roku nauczycielki ZSP w Zagórowie Ilona Król i Agnieszka Frankowska napisały projekt dotyczący wyjazdu młodzieży oddziału Technikum Obsługi Turystycznej na 4- tygodniowe praktyki zagraniczne. Po złożeniu wniosku o dotacje ze środków unijnych, okazało się, że projekt pomyślnie przeszedł weryfikację i po selekcji zgłoszeń z całej Polski, dokonanej przez FRSE, nasi uczniowie mogą wyjechać na praktyki do Walencji.

  WIĘCEJ

 • program-edukacyjny-uczenie-sie-przez-cale-zycie-–-comenius.jpg

  Program edukacyjny "Uczenie się przez całe życie" – Comenius

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Braci Kostaneckich w Zagórowie (koordynator) wraz z niemiecką szkołą Berufsbildende Schulen Europa Schule w Rotenburgu realizuje dwustronny partnerski projekt: „Walory środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski i Dolnej Saksonii”, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” –Comenius. Projekt realizowany jest w terminie 01.08.2012 – 31.07.2014.

  WIĘCEJ

 • forum_logo.jpg

  Program edukacyjny "Szkoła Dialogu"

  Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie uczestniczący w programie edukacyjnym „Szkoła Dialogu”, koordynowanym przez Fundację Forum Dialogu Między Narodami, serdecznie zapraszają Państwa do obejrzenia autorskiego filmu pt. „ Coś dobrego na końcu tęczy. Losy Leona Jedwaba z Zagórowa”, będącego projektem finalnym „Szkoły Dialogu” w zagórowskim ZSP.

  WIĘCEJ

 • pamiec_logo.jpg

  Program edukacyjny "Przywróćmy Pamięć"

  9 marca 2012 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie (15 z I klasy Technikum Obsługi Turystycznej i 3 z I klasy Liceum Ogólnokształcącego) przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Przywróćmy Pamięć”, realizowanego przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Patronat nad programem objęło 16 Wojewódzkich Kuratorów Oświaty. Koordynatorem projektu w zagórowskim ZSP jest nauczyciel Łukasz Parus.

  WIĘCEJ

Zobacz wszystkie | Strony:
                             

Facebook