Przedłużony okres nauczania zdalnego do dn. 24 maja 2020r.

2020-04-26

Aktualności » Przedłużony okres nauczania zdalnego do dn. 24 maja 2020r.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor ZSOiZ w Zagórowie informuje, że przedłużony zostaje okres zawieszenia zajęć w szkole do 24 maja 2020r. W okresie tym szkoła prowadzi nauczanie zdalne.

                                   

Facebook