Regulaminy i programy szkolne

O szkole » Regulaminy i programy szkolne

 • ico1[2].pdf, Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie
 • ico2[1].pdf, Statut Branżowej Szkoły I Stopnia im. Braci Kostaneckich w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie
 • ico3[3].pdf, Procedura kontroli frekwencji uczniów
 • ico4[1].pdf, Podręczniki 2020-2021 dla klas pierwszych
 • ico5[1].pdf, Podręczniki 2020-2021 dla klas drugich po podstawówce
 • ico06[1].pdf, Ceremoniał szkolny
 • ico07[1].pdf, Raport z ewaluacji całościowej - Liceum Ogólnokształcące Zagórów
 • ico08[1].pdf, Uczniowie Optivum NET+ - podręcznik użytkownika dla ucznia z obsługi dziennika elektronicznego
 • ico09[1].pdf, Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania
 • ico10[2].pdf, Upoważnienie do odbioru wyników maturalnych / wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • ico11[1].doc, Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego
 • ico12[2].pdf, Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
 • ico13[2].pdf, Ogólne warunki ubezpieczenia AVIVA
 • ico14[2].pdf, Ubezpieczenie NNW
 • ico15.pdf, Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcącyh i Zawodowych w Zagórowie
 • ico16.pdf, Program wychowawczo - profilaktyczny rok szkolny 2020/2021
 • ico17.pdf, Regulamin Szkolnego Koła LOK nr. 16-11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie
 • ico18.pdf, Regulamin Sieciowej Akademii CISCO w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie
 • ico19[1].pdf, Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie
 • ico20.pdf, Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Kostaneckich w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie
 • ico21[1].pdf, Statut Technikum im. Braci Kostaneckich w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie
 • ico22.pdf, Podreczniki 2020-2021 klasy II,III i IV po gimnazjum
 • ico23.pdf, Regulamin Rady Rodziców
 • ico24[1].pdf, SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
 • ico25.pdf, Zwolnienie z lekcji WF-u
 • ico26.pdf, Wniosek o mlegitymacjie szkolną
 • ico27.pdf, Wniosek o duplikat legitymacji szkolnej
 • ico28.pdf, Wniosek o duplikat świadectwa dojrzałości
 • ico29.pdf, Oświadczenie religia niepełnoletni
 • ico30.pdf, Oświadczenie religia pełnoletni
 • ico31.pdf, Upoważnienie do odbioru duplikatu świadectwa
                             

Facebook