Technik Organizacji Turystyki

Jeśli jesteś pasjonatem podróży, marzysz o odkrywaniu nowych miejsc, poznawaniu innych kultur to wybierz technikum organizacji turystyki.

U nas poznasz tajniki organizowania imprez i usług turystycznych, profesjonalnej obsługi klienta, analizowania potrzeb turystów oraz sporządzania atrakcyjnych ofert spełniających najbardziej wymagające oczekiwania.

Uczeń kształcący się w technikum organizacji turystyki otrzyma oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej także praktyczne umiejętności, które będzie mógł doskonalić w trakcie odbywania praktyk zawodowych krajowych lub zagranicznych.

Jakie powinien posiadać cechy i umiejętności technik organizacji turystyki: 

·         łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych 

·         ciekawość świata 

·         otwartość i kreatywność 

·         przedsiębiorczość i odpowiedzialność

Gdzie technik organizacji turystyki może być zatrudniony? 

Dynamiczny rozwój branży turystycznej powoduje wzrost popytu na usługi turystyczne, hotelarskie, dlatego też absolwenci naszej szkoły mają szerokie możliwości zatrudnienia w: 

·         biurach podróży, 

·         agencjach turystycznych, 

·         ośrodkach informacji turystycznej, 

·         hotelach, motelach, pensjonatach, domach wczasowych itp., 

·         urzędach administracji państwowej, 

·         organach administracji samorządowej zajmujące się promocją turystyki, 

·         fundacjach i stowarzyszeniach

Ponadto absolwent może podjąć własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.  

Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcący się w zawodzie technik organizacji turystyki? 

·         planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych, 

·         sporządzania programów imprez, 

·         planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji poszczególnych usług, 

·         prowadzenia informacji turystycznej, 

·         opracowywania materiałów promocyjnych: ulotek, broszur, katalogów, 

·         prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych, 

·         posługiwania się językiem angielskim w branży turystycznej. 

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń technikum organizacji turystyki?

 Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie: 

·         HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych- egzamin odbywa się w II półroczu III klasy 

·         HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych- egzamin odbywa się po I półroczu V klasy

 

Jakie przedmioty rozszerzone? 

·         Geografia

Jakie są dodatkowe atuty kierunku? 

·         uczniowie mają możliwość odbycia praktyk zagranicznych w ramach projektów unijnych i zdobycia międzynarodowych certyfikatów. Do tej pory nasi uczniowie nabywali umiejętności praktyczne w Rimini we Włoszech, Walencji, Maladze w Hiszpanii oraz w San Panteleimon w Grecji, 

·         uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju wycieczkach, rajdach, wyjściach, zajęciach terenowych, 

·         uczniowie mogą zdobyć dodatkowe kursy i szkolenia np. animatora czasu wolnego.

                             

Facebook