Technik Organizacji Turystyki

Jeśli lubisz wiatr we włosach, wędrówki i wojaże, spróbuj odnaleźć własną przyszłość na kierunku stworzonym specjalnie dla Ciebie. Technikum Organizacji Turystyki (TOT) wybierają uczniowie kochający piękno świata i natury, kulturę innych krajów oraz pragnący spełniać własne i cudze marzenia o podróżach.

Po ukończeniu TOT absolwent jest przygotowany do sporządzania ofert turystycznych, zna wszelkie atrakcje krajoznawcze i kulturowe Polski oraz świata, które w połączeniu ze znajomością zawodowego słownictwa i wiedzą z zakresu usług biur podróży, pozwolą mu na profesjonalną obsługę klienta.

Absolwenta TOT cechuje duża łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, otwartość i kreatywność. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas kształcenia z pewnością przyczynią się do znalezienia atrakcyjnej pracy w różnych punktach obsługi turystycznej. 

Uczeń kształcący się w TOT otrzyma oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej także praktyczne umiejętności, które będzie mógł doskonalić w trakcie odbywania praktyk zawodowych.

Uwaga!
ZSP w Zagórowie jest jedyną placówką w naszym regionie posiadającą zezwolenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego na prowadzenie kursu pilota wycieczek, który przygotuje Cię do egzaminu państwowego i zdobycia odpowiednich uprawnień. Dzięki nim będziesz mógł pilotować wycieczki po całym świecie. Podobny kurs w innych szkołach kosztuje ok. 1000 zł, a u nas zrobisz go bezpłatnie w ramach zajęć szkolnych.

Nie można zmarnować takiej szansy.

Firmy, w których nasi absolwenci mogą znaleźć pracę, zarówno w kraju jak i za granicą, to:

 • biura podróży,
 • agencje turystyczne,
 • ośrodki informacji turystycznej,
 • hotele, motele, pensjonaty, domy wczasowe itp.,
 • urzędy administracji państwowej,
 • organy administracji samorządowej zajmujące się promocją turystyki,
 • fundacje i stowarzyszenia.

Technik organizacji turystyki może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.

Przedmioty zawodowe:

 • podstawy turystyki,
 • obsługa ruchu turystycznego,
 • geografia turystyczna,
 • ekonomia i prawo w turystyce,
 • marketing usług turystycznych,
 • obsługa informatyczna w turystyce,
 • język obcy zawodowy,
 • zajęcia praktyczne,
 • praktyka zawodowa.

Przedmioty zawodowe np. geografia turystyczna czy język obcy zawodowy (j. angielski) ułatwią Ci zdanie matury, jak również studiowanie na kierunkach językowych lub ekonomicznych.

                                   

Facebook