Projekt zakończony, kompetencje podniesione i doposażenie pozyskane

Koniec czerwca to czas podsumowań i zakończeń głównie w szkołach. A więc i czas podsumować projekt ” Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Szkole Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie. Projekt rozpoczął się 01.09.2022r a oficjalnie zakończy się 30.06.2023r. Całkowita wartość projektu to 470 678,50 złoty.

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji zawodowych 40 uczniów (2K, 38M) poprzez realizację kursów zawodowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursów dla nauczycieli (5 os.- 5M) oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez doposażenie Szkoły Branżowej I stopnia im. Braci Kostaneckich w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie.

Zadanie 1. Pozyskanie doposażenie warsztatów obróbki ręcznej i mechanicznej, które posłuży uczniom szkoły branżowej mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych w celu realizacji zadań wynikających z programu podstawy programowej. Doposażenie przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego w szkole i tym samym umożliwi efektywniejsze i skuteczniejsze zdobycie przez uczniów wiedzy i doświadczenia.

 W ramach doposażenia zakupione zostały: 

 • szlifierki kątowe, 
 • przecinarka taśmowa do metalu,  
 • wiertarki udarowe, 
 • zestaw wierteł i bitów do drewna i metalu, 
 • pilarka tarczowa stołowa formatowa 
 •  szlifierka taśmowa 
 • kompresator olejowy
 • kosiarka spalinowa
 •  wkrętarki udarowe 
 •  frezarka dolnowrzecionowa do drewna 
 •  piła taśmowa do drewna 
 • spawarki i przyłbice
 • oraz zespół pojazdów, czyli ciągnik plus przyczepę do nauki jazdy na kat T. 

Zadanie 2.  Wsparcie uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych poprzez realizację kursów zawodowych. Wsparcie zostało udzielone i objęło 17 uczestników projektu (2K, 15M), kształcących się w: zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych i klasie wielozawodowej. Wsparcie objęło:

 •  Kurs dla uczniów zawodu mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych: kurs na wózki widłowe, dla 7 uczniów, 
 • Kurs dla uczniów zawodu mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych: kurs na pilarki spalinowe, dla 7 uczniów, 
 • Kurs obsługi kół i naprawy opon dla 10 uczniów
 • Kurs dla uczniów klasy wielozawodowej: kurs na wózki widłowe, dla 2 uczniów, 

Zadanie 3.  Wsparcie uczniów w zakresie organizacji zajęć grupowych i indywidualnych dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wsparciem zostało objętych 30 uczniów (2K, 28M). Zadanie zrealizowano w następujących formach

 •  Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 30 uczniów, indywidualne
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 30 uczniów, grupowe Zajęcia miały na celu zaprezentowanie uczniom możliwych kierunków dalszego kształcenia oraz ułatwienie świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki edukacyjnej i/lub zawodowej w odniesieniu do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy.

Zadanie 4.  Wsparcie 5 nauczycieli (5M) kształcenia zawodowego z ZSOiZ w Zagórowie. W ramach wsparcia zrealizowane zostały kursy: 

 • Kurs spawania, dla 1 nauczyciela,
 • Kurs na pilarki spalinowe, dla 4 nauczycieli, 
 • Kurs obsługi obrabiarek konwencjonalnych – Tokarz/Frezer dla 2 nauczycieli,
 • Kurs operatora tokarek konwencjonalnych dla 2 nauczycieli,
 • Kurs dla 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych – przepisy dotyczące obsługi urządzeń i maszyn stosowanych w rolnictwie. Objęcie wsparciem nauczycieli i podniesienie ich wiedzy i kompetencji będzie miało wpływ na jakość prowadzonych zajęć. Uzyskana przez nauczycieli wiedza zostanie wykorzystana podczas prowadzonych zajęć z podstawy programowej, na rzecz kształcenia i rozwijania u uczniów kompetencji zawodowych. 

Uzyskanie kompetencji we wszystkich szkoleniach i kursach potwierdzone jest odpowiednim zaświadczeniem/certyfikatem. 

Koordynatorem projektu z ramienia szkoły była Pani Ewelina Zehner

Harmonogram zajęć w ramach projektu na miesiąc maj 2023

W maju 7 uczniów klasy Branżowej I Stopnia mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz 2 uczniów klasy wielozawodowej kończyć będzie kurs na wózki widłowe. Terminy zajęć to 6 i 7 maja 2023 godzina 8.00 na terenie szkoły/ plac manewrowy. Będą to zajęcia praktyczne, czyli jazdy i obsługa wózka. 

Kolejnym działaniem będą indywidualne zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 7 uczniów zgodnie z kolejnością ustaloną z uczestnikami. 

Kolejne działania w ramach projektu “Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Szkole Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych” i kolejna grupa z nowymi uprawnieniami.
Tym razem grupa nauczycieli kształcenia zawodowego oraz grupa pełnoletnich uczniów klas branżowych Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych zdobyła uprawnienia umożliwiające bezpieczną obsługę pilarek spalinowych. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbyły się w minioną sobotę a prowadziła je firma “Primus”.

Dzięki funduszom unijnym i wsparciu Powiatu Słupeckiego w ramach projektu pt.” Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Szkole Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie” nauczyciele przedmiotów zawodowych mogą również nabywać nowe umiejętności i kompetencje.

Pan Michał Pawłowski wraz z panem Sławkiem Adamskim uczestniczyli w 41 godzinnym kursie obsługi obrabiarek konwencjonalnych w Centrum Szkoleń Inżynierskich w Gliwicach. Obaj panowie po dwudziestu godzinach szkolenia nabyli nowe kompetencje i umiejętności w zakresie obróbki skrawania materiałów tokarkami potwierdzone certyfikatem.

Dzięki nowym doświadczeniom nauczyciele będą kształcić obecnych uczniów i tych którzy wkrótce zasilą szeregi Szkoły Branżowej I Stopnia na kierunku “Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych” na najwyższym poziomie, przekazując nabyte umiejętności.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA KWIECIEŃ 2023

W ramach kolejnych działań w projekcie z dotacji unijnej ” Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Szkole Branżowej I Stopnia  w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie” w kwietniu realizujemy dwa kursy.

 Pierwszy to kurs obsługi pilarki spalinowej przeznaczony dla siedmioro uczniów pełnoletnich i czworo nauczycieli zawodu.

Drugi kurs pozwoli uczniom nabyć kwalifikacje UDT na obsługę wózków widłowych. W zadaniu uczestniczą dwoje pełnoletni uczniowie z klasy wielozawodowej oraz siedmioro z mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych.

Założeniem projektu były nie tylko kursy ale i doposażenie warsztatów mechanizacji. Na chwilę obecną zrealizowaliśmy najważniejszy punkt projektu czyli zakup ciągnika rolniczego ZETOR PROXIMA CL90, który przeznaczony jest do nauki jazdy.

Cały czas doposażamy warsztaty w drobne narzędzia i urządzenia do obróbki drewna i metalu, które posłużą kolejnym rocznikom mechaników w realizacji zadań programowych.

Koordynator projektu E. Zehner

Mamy “GO”!  

Piękny, czerwony, szybki, nowoczesny desing to właśnie ZETOR PROXIMA CL 90 – nasz nowy ciągnik. 

W ramach projektu ” Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Szkole Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zagórowie” realizowanego w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-20 w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta i zrealizowana umowa na dostarczenie ciągnika rolniczego Zetor Proxima CL 90 przeznaczonego do nauki jazdy. 

Od teraz, dzięki wsparciu Powiatu Słupeckiego oraz funduszom unijnym, uczniowie naszej szkoły będą mogli uczyć się obsługi i jazdy, na modelu dokładnie takim, z jakim zetkną się w WORD-dzie podczas zdawania egzaminu na kat.T.  

Harmonogram działań projektowych na marzec 2023r. 

W miesiącu marcu kontynuujemy szkolenia doskonalące dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

W terminie 3.03 – 5.03.2023r realizowane będzie szkolenie dla operatorów tokarek konwencjonalnych w Toruniu. 

W terminie 20.03 – 24.03.2023r realizowane będzie szkolenie dla operatorów obrabiarek konwencjonalnych tokarz/frezer w Gliwicach. 

Uczniowie natomiast realizują indywidualne godziny z doradztwa edukacyjno – zawodowego według ściśle ustalonego harmonogramu, który uczestnicy otrzymują na maila. 

W marcu zostanie również zrealizowana umowa na dostawę ciągnika rolniczego, który jest głównym doposażeniem Szkoły Branżowej I Stopnia. Przetarg publiczny na tę dostawę wygrała firma Zetor Polska z Kalisza. 

Harmonogram wsparcia na luty 2023r.

W miesiącu lutym kontynuujemy zajęcia z doradztwa edukacyjno- zawodowego. Zajęcia dla grupy III w dniach 1 i 2 lutego prowadzi Pani Agnieszka Frankowska w sali 106.

Zajęcia od godziny 8.00 do 12.30. Dodatkowo czworo uczniów odbędzie w tym miesiącu indywidualną godzinę z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Indywidualne zajęcia w terminach 15, 16, 22, i 23 lutego o godz.14.15 w sali 22. 

W ramach wsparcia nauczycieli 6 lutego rozpocznie się kurs spawania podstawowego MAG. Od 6 do 10 lutego od godz.8.00 do 16.15. w pozostałe dni robocze od 15.00 do 19.05. 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w placówce Centrum Rozwoju Kompetencji w Pleszewie ul. Ogrodowa 13. Prowadzący to Pan Jonasz Matysiak. 

Zgodnie z harmonogramem projektu realizujemy kolejne działania

Poza zajęciami dla uczniów z doradztwa edukacyjno- zawodowego ogłosiliśmy przetarg na doposażenie w ciągnik rolniczy. Na stronie e-zamówienia można zapoznać się ze szczegółami postępowania. Zapraszamy potencjalnych wykonawców/ dostawców. 

Harmonogram kursów/szkoleń na styczeń 2023r. 

 1. Zajęcia indywidualne z doradztwa edukacyjno-zawodowego  

środa od 14.15- 15.00 –19.01.2023 – 1 godzina 

 środa od 14.15- 15.00- 26.01.2023 – 1 godzina 

 1. Zajęcia grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla II grupy uczniów /10 godzin 

poniedziałek 30.01.2023 – 5 godzin 

wtorek 31.01.2023 – 5 godzin  

Rozpoczęliśmy realizację szkoleń w ramach projektu ” Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Szkole Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie “

Pierwsze szkolenie dla uczniów odbyło się w miniony piątek i sobotę. Kurs z obsługi kół i naprawy opon prowadził Pan Piotr z Otwocka dla 10-ciu naszych uczniów. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i warsztatowych. Wymiana opon, wyważanie i naprawa uszkodzeń to już nie problem dla uczestników szkolenia. 

Szkolenie zakończyło się egzaminem a potwierdzeniem są zaświadczenia ukończenia. Uczestnicy otrzymali również materiały szkoleniowe, które posłużą pogłębianiu i utrwalaniu wiedzy z zakresu regeneracji opon.

Nowo nabyte umiejętności poszerzają horyzonty, wzbogacają tematykę warsztatową, pozwolą naszym uczniom podjąć pracę w warsztacie wulkanizacji czy naprawy opon.

Koordynator projektu E.Zehner

Uczeń szkoły branżowej podczas wymiany opon

Rozkład kursów / szkoleń na grudzień 2022r. 

 1. Pierwsza grupa uczniów (10) rozpoczyna zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego w terminie 3 i 4 grudnia od godziny 8.00  
 1. Szkolenie z obsługi kół i naprawy opon dla 10 uczniów BS odbędzie się w terminie 9 grudnia od godziny 14.00 i 10 grudnia od godziny 8.00.   
 1. Szkolenie dla 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych pt;” Przepisy dotyczące obsługi urządzeń i maszyn stosowanych w rolnictwie” odbędzie się 9 grudnia od godziny 15.00, 10 grudnia od godziny 8.00 i 14 grudnia od godziny 15.00 w ZSOiZ. 

Drodzy Uczniowie Klas Branżowych!

Od 20 września do 15 listopada 2022 r. prowadzimy rekrutację uczestników do działań w ramach projektu pt. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Szkole Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, nr konkursu: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/21, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 

Projekt skierowany jest do uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia im. Braci Kostaneckich w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie i realizowany będzie do 30 czerwca 2023 r.  

Projekt obejmuje wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego. 

W projekcie weźmie udział 40 uczniów klas branżowych – Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

Z doradztwa edukacyjno – zawodowego skorzysta 30 uczniów, kurs na wózki widłowe i drugi na obsługę pilarek przeznaczony jest dla 7 uczniów pełnoletnich. Kurs obsługi kół i naprawy opon przewidziano dla 10 uczniów. 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych i instruktorzy praktycznej nauki zawodu mają możliwość skorzystania z następujących szkoleń: przepisy dotyczące obsługi urządzeń i maszyn stosowanych w rolnictwie, obsługa obrabiarek konwencjonalnych, obsługa pilarek spalinowych, kurs spawania MIG, MAG. 

Formy doskonalenia w projekcie są dla uczniów i nauczycieli całkowicie bezpłatne.  

 Uczniowie i nauczyciele chętni wziąć udział w formach doskonalenia zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz dokumentami zgłoszeniowymi.  

W celu wypełnienia dokumentów proszę zgłaszać się do Pani Eweliny Zehner – koordynatora projektu.  Biuro projektu mieści się w sali 22.