Od 20 września do 15 listopada 2022r. prowadzimy rekrutację uczestników do działań w ramach projektu pt. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Szkole Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, nr konkursu: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/21, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 

Projekt skierowany jest do uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia im. Braci Kostaneckich w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie i realizowany będzie do 30 czerwca 2023r.  

Projekt obejmuje wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego. 

W projekcie weźmie udział 40 uczniów klas branżowych – Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

Z doradztwa edukacyjno – zawodowego skorzysta 30 uczniów, kurs na wózki widłowe i drugi na obsługę pilarek przeznaczony jest dla 7 uczniów pełnoletnich. Kurs obsługi kół i naprawy opon przewidziano dla 10 uczniów. 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych i instruktorzy praktycznej nauki zawodu mają możliwość skorzystania z następujących szkoleń: przepisy dotyczące obsługi urządzeń i maszyn stosowanych w rolnictwie, obsługa obrabiarek konwencjonalnych, obsługa pilarek spalinowych, kurs spawania MIG, MAG. 

Formy doskonalenia w projekcie są dla uczniów i nauczycieli całkowicie bezpłatne.  

 Uczniowie i nauczyciele chętni wziąć udział w formach doskonalenia zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz dokumentami zgłoszeniowymi.  

W celu wypełnienia dokumentów proszę zgłaszać się do Pani Eweliny Zehner – koordynatora projektu.  Biuro projektu mieści się w sali 22.