Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów technikum na praktykach – Grecja 2023

Postępowanie rekrutacyjne dla uczniów Technikum Teleinformatycznego W związku z trwającą rekrutacją uczestników na praktyki zawodowe w Grecji (wrzesień 2023) w ramach projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów technikum na praktykach” współfinansowanego przez Unię Europejską, informujemy iż postępowanie rekrutacyjne (pisemny test kompetencji językowych z języka angielskiego i Grecji oraz rozmowa rekrutacyjna) zostanie przeprowadzone we wtorek tj. 21.03.2023r. o […]


FOCUS na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie – Grecja 2022/2023

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „FOCUS  na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie” w Grecji Dnia 30 stycznia 2023 roku Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła zgłoszenia uczniów chętnych do projektu w Grecji.  Lista osób zakwalifikowanych do projektu Postępowanie rekrutacyjne dla uczniów liceum Postępowanie rekrutacyjne do udziału w inicjatywie realizowanej w ramach projektu “FOCUS na podniesienie kompetencji uczniów […]


Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Szkole Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie

Mamy “GO”!   Piękny, czerwony, szybki, nowoczesny desing to właśnie ZETOR PROXIMA CL 90 – nasz nowy ciągnik.  W ramach projektu ” Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Szkole Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zagórowie” realizowanego w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19, Wielkopolski […]


Ponadnarodowa mobilność uczniów – Włochy 2022

Spotkanie upowszechniające rezultaty projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów W celu upowszechnienia rezultatów działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „W zdrowym ciele zdrowy duch – walka z negatywnymi skutkami pandemii Covid-19” nr 2021-1-PMU-4246, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 28 listopada 2022 r. zorganizowaliśmy spotkanie upowszechniające rezultaty przedsięwzięcia dla społeczności szkolnej i lokalnej. W dniach od 16 do […]


Międzynarodowa praktyka zawodowa lepszym startem w przyszłość – Grecja 2022/2023

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu “Międzynarodowa praktyka zawodowa lepszym startem w przyszłość” w Grecji Dnia 21 lutego 2023 roku Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła zgłoszenia uczniów chętnych do projektu w Grecji. Lista osób zakwalifikowanych do projektu. Lista1Pobierz Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające (II nabór) dla uczniów Technikum Teleinformatycznego W związku z trwającą rekrutacją uczestników na praktyki zawodowe w Grecji […]


Ponadnarodowa mobilność uczniów – Portugalia 2021

Spotkanie upowszechniające rezultaty projektu – Ponadnarodowa Mobilność Uczniów W celu upowszechnienia rezultatów działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Język angielski kluczem do komunikacji w Europie ” nr 2019-2-PMU-2090 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 29 listopada 2021 r. zorganizowaliśmy spotkanie upowszechniające rezultaty przedsięwzięcia dla społeczności szkolnej i lokalnej. Uczestnicy przedsięwzięcia opowiedzieli o głównych założeniach, celach i […]


Akademia kompetencji zawodowych

Projekt „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim” realizowany będzie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie od 01.08.2019 r. do 31.07.2022 r. w ramach działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Dokumenty dla ucznia Dokumenty dla nauczyciela


Program edukacyjny „Turystyka kluczem do sukcesu” – ERASMUS+

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WYJAZD UCZNIÓWTECHNIKUM OBSŁUGI TURYSTYCZNEJW RAMACH PROGRAMU ERASMUS+„Turystyka kluczem do sukcesu”W CELU REALIZACJI PRAKTYKI ZAGRANICZNEJ     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie ogłasza rekrutację na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus +. Praktyki zawodowe odbyte w Hiszpanii będą obejmowały część zakresu materiału nauczania z przedmiotu: praktyka zawodowa, obowiązującego w danym […]


Program edukacyjny “ALBATROS”

Celem Programu ALBATROS jest edukacja młodzieży kształcącej się w Szkołach Partnerskich z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych: pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych; dostarczanych sukcesywnie przez Partnera w Edukacji. Program ALBATROS ma na celu zwiększenie świadomości technicznej uczniów, wzbogacenie planu zajęć i oferty edukacyjnej Szkół Partnerskich; zapoznanie uczniów ze szczegółami budowy, eksploatacji i obsługi nowoczesnych maszyn i pojazdów rolniczych. W ramach tego […]


Program edukacyjny “Uczenie sie przez całe życie” – Leonardo daVinci

W lutym ubiegłego roku nauczycielki ZSP w Zagórowie Ilona Król i Agnieszka Frankowska napisały projekt dotyczący wyjazdu młodzieży oddziału Technikum Obsługi Turystycznej na 4- tygodniowe praktyki zagraniczne. Po złożeniu wniosku o dotacje ze środków unijnych, okazało się, że projekt pomyślnie przeszedł weryfikację i po selekcji zgłoszeń z całej Polski, dokonanej przez FRSE, nasi uczniowie mogą […]


Program edukacyjny “Uczenie się przez całe życie” – Comenius

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Braci Kostaneckich w Zagórowie (koordynator) wraz z niemiecką szkołą Berufsbildende Schulen Europa Schule w Rotenburgu realizuje dwustronny partnerski projekt: „Walory środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski i Dolnej Saksonii”, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” –Comenius. Projekt realizowany jest w terminie 01.08.2012 – 31.07.2014. Projekty partnerskie to współpraca dwóch lub […]


Program edukacyjny “Szkoła Dialogu”

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie uczestniczący w programie edukacyjnym „Szkoła Dialogu”, koordynowanym przez Fundację Forum Dialogu Między Narodami, serdecznie zapraszają Państwa do obejrzenia autorskiego filmu pt. „ Coś dobrego na końcu tęczy. Losy Leona Jedwaba z Zagórowa”, będącego projektem finalnym „Szkoły Dialogu” w zagórowskim ZSP.


Program edukacyjny “Przywróćmy Pamięć”

9 marca 2012 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie (15 z I klasy Technikum Obsługi Turystycznej i 3 z I klasy Liceum Ogólnokształcącego) przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Przywróćmy Pamięć”, realizowanego przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Patronat nad programem objęło 16 Wojewódzkich Kuratorów Oświaty. Koordynatorem projektu w zagórowskim ZSP jest nauczyciel […]