W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie mają do wyboru dwa warianty ubezpieczenia NNW PL Allianz:

Pakiet Komfort – składka 34 zł za rok

Pakiet Plus – składka 83 zł za rok

Deklarację przystąpienia do ubezpieczenia wraz z odpowiednią składką należy dostarczyć do wychowawcy w terminie do 23 września 2023 r.

W celu zgłoszenia szkody należy się kontaktować z agentem ubezpieczeniowym.

Anna Losiak

tel.: 693 625 963

email: losiak.anna@allianz.com.pl

Dokumenty: