W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie mają do wyboru dwa warianty ubezpieczenia NNW AVIVA:

Wariant dobry – składka 39 zł za rok

Wariant wzorowy – składka 79 zł za rok

Deklarację przystąpienia do ubezpieczenia wraz z odpowiednią składką należy dostarczyć do wychowawcy w terminie do 29 września 2021 r.

W celu zgłoszenia szkody należy się kontaktować z agentem ubezpieczeniowym.

Anna Losiak

kom. 693 625 963

e-mail: losiak.anna@aviva.com.pl

Dokumenty: