Bezpłatna profilaktyka stomatologiczna

Na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019r. poz. 1078) informujemy, że uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie mają prawo do bezpłatnej profilaktyki stomatologicznej oraz leczenia stomatologicznego w pełnym zakresie usług z wyjątkiem ortodoncji.
Opieka stomatologiczna nad uczniami będzie realizowana w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym poza szkołą w:
 
 
Szkolny Gabinet Stomatologiczny w Golinie 
ul. Kopernika 12 
62-590 Golina 
 

Godziny przyjęć:
  • poniedziałek w godzinach od 12:00 do 13:00,
  • wtorek w godzinach od 12:00 do 13:00,
  • czwartek w godzinach od 12:00 do 13:00,
  • piątek w godzinach od 12:00 do 13:00
 
Uczeń korzystający z opieki stomatologicznej jest zobowiązany potwierdzić przynależność do danej szkoły poprzez okazanie legitymacji szkolnej, co powinno być odnotowane przez lekarza stomatologa w dokumentacji stomatologicznej.
 
Uczeń pełnoletni lub rodzic niepełnoletniego ucznia musi podpisać oświadczenie znajdujące się w załączniku.
                             

Facebook