Bezpłatna profilaktyka stomatologiczna

Na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019r. poz. 1078) informujemy, że uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie mają prawo do bezpłatnej profilaktyki stomatologicznej oraz leczenia stomatologicznego w pełnym zakresie usług z wyjątkiem ortodoncji. Opieka stomatologiczna nad uczniami będzie realizowana w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym poza szkołą w:

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
Elżbieta Rakowicz
ul. Traugutta 43
62-400 Słupca

Godziny przyjęć:
środa -czwartek godz: 14:00-20:00

Uczeń korzystający z opieki stomatologicznej jest zobowiązany potwierdzić przynależność do danej szkoły poprzez okazanie legitymacji szkolnej, co powinno być odnotowane przez lekarza stomatologa w dokumentacji stomatologicznej.
Uczeń pełnoletni lub rodzic niepełnoletniego ucznia musi podpisać oświadczenie znajdujące się w załączniku.

                             

Facebook