Programu Erasmus plus dla LO – „Szkoła oknem na świat”

Rozpoczynamy rekrutację uczestników do przedsięwzięcia „Szkoła oknem na świat” o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000143623 realizowanego w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus plus. Projekt skierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. […]


Praktyka zawodowa uczniów technikum w Grecji – Grecja 2024

Lista osób zakwalifikowanych do projektu “Praktyka zawodowa uczniów technikum w Grecji” Dnia 18 kwietnia 2024 roku Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła zgłoszenia uczniów chętnych do odbycia praktyk zawodowych w Grecji. Rekrutacja prowadzona była na – wyjazd Technikum Organizacji Turystyki  Lista osób zakwalifikowanych do projektu: POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA UCZNIÓW TECHNIKUM ORGANIZACJI TURYSTYKI W związku z trwającą rekrutacją uczestników […]


Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów technikum na praktykach – Grecja 2023

Spotkanie upowszechniające rezultaty projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów technikum na praktykach” W celu upowszechnienia rezultatów działań realizowanych w ramach projektu ,,Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów technikum na praktykach” nr 2022-2-PL01-KA121-VET-0000, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w maju 2024 r. zorganizowaliśmy spotkanie upowszechniające rezultaty przedsięwzięcia dla społeczności szkolnej i lokalnej. W dniach od 17 pażdziernika do 11 […]


FOCUS na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie – Grecja 2022/2023

Spotkanie upowszechniające rezultaty projektu ,,FOCUS na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie” W celu upowszechnienia rezultatów działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia ,,FOCUS na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie”” nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041930, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w czerwcu 2023 r. zorganizowaliśmy spotkanie upowszechniające rezultaty przedsięwzięcia dla społeczności szkolnej i lokalnej. W dniach od […]


Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Szkole Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie

Projekt zakończony, kompetencje podniesione i doposażenie pozyskane Koniec czerwca to czas podsumowań i zakończeń głównie w szkołach. A więc i czas podsumować projekt ” Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Szkole Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie. Projekt rozpoczął się 01.09.2022r a oficjalnie zakończy się 30.06.2023r. Całkowita wartość projektu to 470 678,50 […]


Ponadnarodowa mobilność uczniów – Włochy 2022

Spotkanie upowszechniające rezultaty projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów W celu upowszechnienia rezultatów działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „W zdrowym ciele zdrowy duch – walka z negatywnymi skutkami pandemii Covid-19” nr 2021-1-PMU-4246, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 28 listopada 2022 r. zorganizowaliśmy spotkanie upowszechniające rezultaty przedsięwzięcia dla społeczności szkolnej i lokalnej. W dniach od 16 do […]


Międzynarodowa praktyka zawodowa lepszym startem w przyszłość – Grecja 2022/2023

Spotkanie upowszechniające rezultaty projektu W celu upowszechnienia rezultatów działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia ,,Międzynarodowa praktyka zawodowa lepszym startem w przyszłość” nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000004690, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w czerwcu 2023r. zorganizowaliśmy spotkanie upowszechniające rezultaty przedsięwzięcia dla społeczności szkolnej i lokalnej. W dniach od 1 maja do 28 maja 2023r. 16-osobowa grupa uczniów Technikum Teleinformatycznego wraz […]


Ponadnarodowa mobilność uczniów – Portugalia 2021

Spotkanie upowszechniające rezultaty projektu – Ponadnarodowa Mobilność Uczniów W celu upowszechnienia rezultatów działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Język angielski kluczem do komunikacji w Europie ” nr 2019-2-PMU-2090 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 29 listopada 2021 r. zorganizowaliśmy spotkanie upowszechniające rezultaty przedsięwzięcia dla społeczności szkolnej i lokalnej. Uczestnicy przedsięwzięcia opowiedzieli o głównych założeniach, celach i […]


Erasmus+ GRECJA – 2018/2019

W lutym 2018 roku złożono projekt dotyczący wyjazdu młodzieży oddziału Technikum Obsługi Turystycznej oraz Technikum Teleinformatycznego na 4- tygodniowe praktyki zagraniczne. Po złożeniu wniosku o dotacje ze środków unijnych, okazało się, że projekt pomyślnie przeszedł weryfikację i po selekcji zgłoszeń z całej Polski, dokonanej przez FRSE, nasi uczniowie mogli wyjechać na praktyki do Grecji. Spośród […]


Erasmus+ HISZPANIA – MALAGA – 2017/2018

W lutym 2016 roku nauczyciele wchodzący w skład zespołu projektowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie napisali projekt dotyczący wyjazdu młodzieży oddziału Technikum Obsługi Turystycznej oraz Technikum Geodezyjnego na 2 i 4- tygodniowe praktyki zagraniczne. Po złożeniu wniosku o dotacje ze środków unijnych, okazało się, że projekt pomyślnie przeszedł weryfikację i po selekcji […]


Erasmus+ HISZPANIA – Sevilla – 2016

Podczas praktyk młodzież realizowała projekty, które są ściśle związane ze zdobywanymi kwalifikacjami. Stażyści wykonywali pomiary sytuacyjne i wysokościowe oraz opracowywali wyniki tych pomiarów. Zajmowali się także obsługą geodezyjną inwestycji budowlanych.Olbrzymią przyjemność sprawiała uczniom poznawanie pięknej Sevilli. Podziwiali wspaniałe krajobrazy, zwiedzali zabytki i poznawali mieszkających tu ludzi. Duże wrażenie wywarła na wszystkich przepiękna katedra ze wspaniałą […]


Erasmus+ HISZPANIA – MALAGA – 2015

Uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej już po raz trzeci mieli okazję odbyć czterotygodniowe praktyki zagraniczne, które tym razem odbyły się Maladze, mieście położonym w malowniczej Hiszpanii. Wyjazd praktykantów odbył się w ramach projektu ,,Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” realizowany ze środków Programu Erasmus +. Młodzież uczyła się zawodu […]


Leonardo da Vinci – HISZPANIA – WALENCJA – 2014

Celem projektu „Turystyka bogactwem narodów” realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci, była poprawa mobilności uczniów, aby świadomie mogli brać udział w rozwoju europejskiego rynku pracy. Wyjazd na zagraniczne praktyki miał również zachęcić młodzież do nauki nowożytnych języków obcych. Uczniowie poszerzyli wiedzę merytoryczną w swoim zawodzie oraz zdobyli cenne doświadczenie zawodowe. Stały kontakt z turystyką […]


Comenius – NIEMCY – ROTENBURG – 2014

W dniach 5-14 maja uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Braci Kostaneckich w Zagórowie wraz z nauczycielkami Małgorzatą Zielińską-Wojtczak i Jolantą Suszką (koordynatorką) uczestniczyli w wymianie z niemiecką szkołą Berufsbildende Schulen Europa Schule w Rotenburgu w ramach projektu „Walory środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski i Dolnej Saksonii”, realizowanego przez ZSP w programie „Uczeniesięprzezcałeżycie“ Comenius.     Podczas pobytu w […]


Leonardo da Vinci – WŁOCHY – RIMINI – 2013

Celem projektu „Turystyka Przyszłością Polski”, realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci, była poprawa mobilności uczniów, aby świadomie mogli brać udział w rozwoju europejskiego rynku pracy. Wyjazd na zagraniczne praktyki miał również zachęcić młodzież do nauki nowożytnych języków obcych. Uczniowie poszerzyli wiedzę merytoryczną w swoim zawodzie oraz zdobyli cenne doświadczenie zawodowe. Przed rozpoczęciem praktyk wszyscy […]


Leonardo da Vinci – ANGLIA – PLYMOUTH – 2010

27 II 2010 r w ramach programu Leonardo da Vinci, który jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej “Uczenie się przez całe życie – Lifelong Learning Programme”, uczniowie III klasy Technikum Agrobiznesu (Paulina Borowska, Marion Kuske, Monika Frątczak, Paulina Musiałowska, Dawid Fibich, Mateusz Galor, Ewa Męch, Hanna Łodziewska, Szymon Lewandowski, Aleksander Zywert, Rafał Graczyk, Kamil […]


Leonardo da Vinci – NIEMCY – LEIPZIG – 2008

Piętnastu uczniów z Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie wyjechało dn. 30.03.2008r. na miesięczne praktyki do Leipzig – Schkeuditz w ramach programu Leonardo da Vinci. Wyjazd ten był możliwy dzięki realizowanemu programowi edukacyjnemu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci. W marcu 2007r. złożono wniosek, który w czerwcu 2007r. został pozytywnie zaopiniowany […]