MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 

Jeśli interesujesz się rolnictwem, maszynami rolniczymi, lubisz pracę na świeżym powietrzu, albo po prostu masz dużo energii i ochoty na nowe wyzwania, wybierz zawód mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych. 

Uczeń kształcący się w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych nabywa niezbędnych umiejętności, które będą mu pomocne w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Zajęcia teoretyczne, zarówno przedmiotów zawodowych, humanistycznych czy przyrodniczych, prowadzone są w profesjonalnych salach dydaktycznych. 

Podczas trwania nauki uczniowie odbywają zajęcia z obróbki skrawaniem, kucia kowalskiego, obróbki ręcznej i blacharni, spawania elektrycznego i gazowego oraz naprawy, obsługi, eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych. Ponadto młodzież zdobywa prawo jazdy kategorii B i T, a w ostatniej klasie uprawnienia do obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych. 

W trakcie nauki oferujemy Ci wycieczki edukacyjne i wyjazdy na pokazy maszyn (Agro-Show Bednary, AGROTECH w Kielcach, fabryka maszyn rolniczych „Krukowiak”, patronat edukacyjny firmy Agro-Rami, lidera sprzedaży sprzętu rolniczego w Polsce, zajęcia praktyczne na najnowocześniejszych maszynach rolniczych takich firm jak Kverneland, Steyr i Case IH (udział w programie”Profesjonalna Edukacja Młodzieży w zakresie obsługi i eksploatacji nowoczesnego sprzętu rolniczego”). 

Natomiast historię rolnictwa uczniowie poznają na wycieczkach do Szreniawy oraz Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego w Brześciu Kujawskim. Wiedzę i praktykę rolniczą młodzież nabywa w gospodarstwach rolnych i zakładach naprawczych w regionie. 

Dzięki projektom europejskim nasi uczniowie mają możliwość na nabycie nowych kompetencji i zawodów takich jak: 

  • operator koparek, 
  • spawacz, 
  • kursów na wózki widłowe, chemizacyjnych na opryskiwacze polowe, 
  • oraz pracy na nowoczesnych maszynach,które szkoła zakupiła w ramach projektów (tokarka uniwersalna, wiertarki stołowe, agregat uprawowy, książki i czasopisma branżowe itp.) 

Nauka w tym oddziale trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, które pozwalają na przejmowanie gospodarstw rolnych, zakup ziemi, korzystanie ze wszystkich programów unijnych, a także na podejmowanie pracy mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych w całej Unii Europejskiej. 

SZKOŁA BRANZOWA I STOPNIA – KLASA WIELOZAWODOWA 

A jeśli chciałbyś zostać fachowcem – mistrzem w swoim zawodzie, albo już wiesz, że będziesz kucharzem, sprzedawcą, fryzjerem, czy może mechanikiem, elektrykiem lub murarzem. To szkoła stworzona właśnie dla Ciebie. Umożliwia Ci zdobywanie wiedzy ogólnej i praktycznej nauki zawodu u wybranego przez Ciebie pracodawcy. 

W roku szkolnym 2019/2020 w szkole branżowej 1 stopnia – klasa wielozawodowa można kształcić się w różnorodnych zawodach w cyklu trzyletnim. Młodociany pracownik odbywa praktyki u pracodawcy zrzeszonego w Cechu Rzemiosł Różnych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Dotychczas najpopularniejsze kierunki kształcenia zawodowego to: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer i kucharz. Szkoła przygotowuje ucznia do rozpoczęcia pracy już po zakończeniu nauki. W określone dni tygodnia młodociany pracownik odbywa praktyczną naukę zawodu u pracodawcy. Kształcenie zawodowe teoretyczne młodociani pracownicy realizują w każdym roku nauki w terminie jednego miesiąca w Ośrodkach Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego. W ramach przedmiotów ogólnokształcących uczeń uczęszcza na lekcję m.in. języka polskiego, języka niemieckiego, matematyki, historii, itd. 

Poniżej prezentujemy listę zawodów, w których może kształcić się uczeń szkoły branżowej.

1. Betoniarz-zbrojarz 711402
2. Blacharz 721301
3. Blacharz izolacji przemysłowych 721303
4. Blacharz samochodowy 721306
5. Cieśla 711501
6. Cukiernik 751201
7. Dekarz 712101
8. Dietetyk 322001
9. Drukarz 732201
10. Elektromechanik 741201
11. Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
12. Elektryk 741103
13. Florysta 343203
14. Fotograf 343101
15. Fryzjer 514101
16. Garbarz skór 753501
17. Górnik eksploatacji otworowej 811301
18. Górnik eksploatacji podziemnej 811101
19. Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102
20. Introligator 732301
21. Jeździec 516408
22. Kaletnik 753702
23. Kamieniarz 711301
24. Kelner 513101
25. Kierowca mechanik 832201
26. Kominiarz 713303
27. Koszykarz-plecionkarz 731702
28. Kowal 722101
29. Krawiec 753105
30. Kucharz 512001
31. Kuśnierz 753106
32. Lakiernik 713201
33. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731102
34. Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 834201
35. Mechanik motocyklowy 723107
36. Mechanik pojazdów samochodowych 723103
37. Mechanik precyzyjny 731103
38. Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
39. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
40. Modelarz odlewniczy 721104
41. Monter budownictwa wodnego 711701
42. Monter izolacji budowlanych 712401
43. Monter izolacji przemysłowych 712403
44. Monter kadłubów okrętowych 721402
45. Monter konstrukcji budowlanych 711102
46. Monter mechatronik 742114
47. Monter nawierzchni kolejowej 711603
48. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
49. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616
50. Monter systemów rurociągowych 712613
51. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
52. Monter-elektronik 742102
53. Murarz-tynkarz 711204
54. Obuwnik 753602
55. Ogrodnik 611303
56. Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 812105
57. Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
58. Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych 812106
59. Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
60. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
61. Operator maszyn leśnych 834105
62. Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
63. Operator obrabiarek skrawających 722307
64. Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
65. Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
66. Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115
67. Optyk-mechanik 731104
68. Piekarz 751204
69. Pszczelarz 612302
70. Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808
71. Rolnik 613003
72. Rybak śródlądowy 622201
73. Sprzedawca 522301
74. Stolarz 752205
75. Ślusarz 722204
76. Tapicer 753402
77. Wędliniarz 751107
78. Wiertacz 811305
79. Zdun 711203
80. Zegarmistrz 731106
81. Złotnik-jubiler 731305

Pamiętaj jednak o tym, że żebyśmy mogli Cię przyjąć do szkoły, konieczne jest potwierdzenie zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego od przyszłego pracodawcy.