Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu.

Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień. To ważne! Ten mDokument możesz aktywować tylko wtedy, gdy Twoja szkoła ma podpisane odpowiednie porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Uruchamia się go, używając kodu QR oraz kodu aktywacyjnego otrzymanego w sekretariacie szkoły.

Dane z mLegitymacji możesz okazać tak jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji. Możesz również przekazać je użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. W ten sposób upoważniona osoba potwierdzi m.in. Twoje imię, nazwisko i wiek. Na ekranie swojego urządzenia zobaczy również Twoje zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji szkolnej.

mLegitymacja jest wydawana:

  • na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia (opiekuna prawnego) na każdy 1 rok szkolny. Wniosek należy pobrać w sekretariacie szkoły, wypełnić, podpisać i złożyć ponownie w sekretariacie szkoły.

mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:

  • na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia (opiekuna prawnego), w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
  • z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły (§ 24 ust. 4a rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.).

Warunkiem wyrobienia mLegitymacji jest przesłanie zdjęcia za pomocą konta rodzica w UONET+.

Na konto wchodzimy przez przeglądarkę internetową na komputerze.

Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, z widocznymi brwiami, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Zdjęcie powinno być w formacie .jpg lub .jpeg, o rozmiarze maksymalnie 1MB i wymiarach nie większych niż 496 pikseli na wysokości x 354 pikseli na szerokości oraz rozdzielczości 100dpi.

—>>> Bezpłatny kreator zdjęć do mLegitymacji <<<—

W celu skorzystania z usługi mLegitymacja należy pobrać aplikację mobilną mObywatel (mLegitymacja działa w systemie Android oraz iOS).

mObywatel to bezpłatna i oficjalna rządowa – publiczna aplikacja mobilna na smartfony. Dzięki niej zyskasz dostęp do elektronicznych dokumentów i usług. Wydawana jest przez polski rząd, a za jej rozwój odpowiada zespół Ministerstwa Cyfryzacji. Aplikacja to obecnie cztery usługi. mTożsamość, której używać można, np. odbierając przesyłki polecone na poczcie, w pociągach Intercity i Polregio, ale również wszędzie, gdzie nie jest potrzebny tradycyjny, plastikowy dowód osobisty. mLegitymacja szkolna – czyli cyfrowa wersja legitymacji szkolnej uprawniająca do wszystkich ustawowych ulg i zniżek. mLegitymacja studencka – legitymacja studencka potwierdzająca przynależność do uczelni, dająca ustawowe zniżki. mPojazd – elektroniczny dokument przygotowany z myślą o właścicielach i współwłaścicielach pojazdów. eRecepta – dostęp do listy niezrealizowanych recept, wystawionych dla Ciebie i Twoich bliskich. Polak za granicą – podpowie, co zrobić w razie kłopotów podczas wyjazdu.

Aplikacja dostępna jest na system Android (wersja 6.0 lub nowsza).

Aplikacja dostępna jest na system iOS (wersja 10.3 lub nowsza).

Pobierz aplikację:

Dodanie mLegitymacji do aplikacji mObywatel

Krok 1

Aby dodać legitymację do aplikacji mObywatel, najpierw należy w Systemie przejść przez proces generowania legitymacji szkolnej i zainstalować aplikację mObywatel w telefonie (sklep z aplikacjami).

Krok 2

Należy otworzyć aplikację mObywatel i kliknąć w ikonę reprezentującą „Plus” w prawym dolnym rogu.

Krok 3

Z listy, która się pojawiła należy wybrać „Legitymację Szkolną”.

Krok 4

W celu aktywacji mLegitymacji konieczne jest zaakceptowanie regulaminu usługi poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję”.

Krok 5

Następnie należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych klikając na przycisk „Dalej”.

Krok 6

Należy wyrazić zgodę na użycie aparatu klikając na przycisk „Dalej”.

Krok 7

W celu pobrania mLegitymacji, należy zeskanować kod QR z wygenerowanego wcześniej raportu. W razie problemów ze skanowaniem kodu, możliwe jest ręczne wpisanie kodu i zatwierdzenie go za pomocą przycisku u dołu ekranu (wygenerowany kod QR otrzymasz w sekretariacie szkoły).

Krok 8

Następnie konieczne jest podanie kodu aktywacyjnego, który widnieje obok kodu QR i wybranie przycisku „Aktywuj”.

Krok 9 

Po załadowaniu wyświetla się aktywowana mLegitymacja szkolna:

Jeżeli mLegitymacja jest nieważna na telefonie wyświetla się obraz:

Zabezpieczenia – mLegitymacja szkolna

Proces potwierdzenia ważności mLegitymacji szkolnej może być dokonany na podstawie następujących działań:

Okazanie dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego (weryfikacja wizualna tak jak tradycyjnej legitymacji szkolnej).

Prezentowany dokument posiada takie zabezpieczenia jak:

  1. Hologram – kolor hologramu zmienia się przy poruszaniu telefonem
  2. Element dynamiczny – flaga na ekranie telefonu faluje
  3. Data wydania legitymacji
  4. Termin ważności legitymacji – oznaczenie czy legitymacja jest ważna (kolor zielony) czy nieważna (kolor czerwony)
  5. Czas okazania w formacie DD-MM-RRRR oraz czas podany co do sekundy
  6. Powtarzający się wzór tła

Wszystkie powyższe elementy można sprawdzić jedynie poprzez weryfikację wizualną, bez konieczności wykonywania dodatkowych akcji w telefonie.

Poniżej przedstawiono wizualizację danych ważnej mLegitymacji szkolnej.

Podstawa prawna: