Program Akademii Sieciowej Cisco (Cisco Networking Academy) jest nowoczesnym programem kształcenia specjalistów w dziedzinie sieci komputerowych rozwijanym pod patronatem firmy Cisco Systems. Firma ta zajmuje szczególną pozycję z uwagi na dominującą rolę jej technologii na rynku rozwiązań technicznych dla Internetu.

Program Cisco Networking Academy wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na kształcenie kadr kompetentnych w zakresie nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Jak wykazują prognozy na najbliższe lata, niedobór odpowiednich specjalistów w tej dziedzinie jest jednym z istotnych czynników ograniczających tempo rozwoju gospodarki zmieniającej się pod wpływem nowych warunków.

Do tej pory niedobór ten dał o sobie znać najsilniej w krajach najbardziej rozwiniętych, jednak w najbliższych latach zjawisko to ma się zaznaczyć szczególnie dotkliwie właśnie w Polsce i innych krajach naszego regionu. Tradycyjny system edukacji, pozbawiony bezpośredniego wsparcia ze strony firm przodujących w tworzeniu nowych technologii, nie jest w stanie sprostać temu wyzwaniu. Jednocześnie to właśnie w szkoły średnie, techniczne, szkoły wyższe i uniwersyty, dysponujące odpowiednim zapleczem kadrowym i infrastrukturą techniczną, są najlepiej przygotowane do roli partnera w nauczaniu nowoczesnych technologii sieciowych na odpowiednim poziomie.

We współpracy ze szkołami i organizacjami z całego świata Cisco Networking Academy oferuje kompleksowy program edukacyjny umożliwiający słuchaczom rozwój umiejętności z zakresu technologii informacyjnej, które są niezbędne w rozwoju kariery zawodowej, podczas kontynuowania nauki oraz zdobywania honorowanych na całym świecie certyfikatów potwierdzających umiejętności zawodowe.

W naszej szkole dostępne są następujące kursy CISCO:

CCNA – Routing and Switching 5.0

Program kursu CCNA Routing and Switching opracowany przez Cisco Networking Academy® stworzony jest dla studentów, którzy ubiegają się o pracę na niższych stanowiskach specjalistów sieciowych lub chcą zdobyć bardziej zaawansowane kwalifikacje w branży teleinformatycznej (ICT).

Kurs CCNA Routing and Switching obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z obsługą sieci komputerowych, od podstaw do zaawansowanych aplikacji i usług, z możliwością zdobycia praktycznego doświadczenia i rozwoju umiejętności zawodowych.

CZYTAJ WIĘCEJ


IT Essentials 5.0 – PC Hardware and Software

Kurs obejmuje podstawy sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zaawansowane koncepcje, takie jak bezpieczeństwo, sieci, oraz obowiązki specjalisty IT. Uczniowie, którzy ukończą ten kurs będą potrafić opisać wewnętrzne elementy komputera, zmontować system komputerowy, zainstalować system operacyjny i rozwiązywać problemy używając narzędzi systemowych i oprogramowania diagnostycznego.

CZYTAJ WIĘCEJ


NDG Linux Essentials

Kurs NDG Linux Essentials jest wprowadzeniem do systemu Linux. Obejmuje ramowy program kształcenia, ćwiczenia laboratoryjne i ocenę postępów w angażującym środowisku, stawiającym na praktyczne umiejętności. Szkolenie wdraża podejście do nauczania oparte na jednoczesnym praktycznym wykorzystywaniu nabywanej wiedzy teoretycznej. Każdy słuchacz ma bezpośredni kontakt z maszyną wirtualną z systemem Linux, która pozwala na naukę i odkrywanie możliwości wiersza poleceń w systemie Linux. Umiejętności nabywane w trakcie szkolenia można zastosować w różnorodnych ścieżkach kariery związanych z sieciami komputerowymi, tworzeniem oprogramowania (software development) i administracją systemem Linux.

CZYTAJ WIĘCEJ


Introduction to Cybersecurity

Kształcenie pracowników cyberbezpieczeństwa jest narodowym priorytetem dla wielu krajów, a zapotrzebowanie na umiejętności z tego obszaru rośnie trzy razy szybciej niż w jakimkolwiek innym w branży ICT. W programie Cisco Networking Academy możesz zrealizować samodzielnie (bez udziału instruktora) kurs stanowiący wprowadzenie do technologii cyberbezpieczeństwa. Kurs w postaci e-learningu obejmuje trendy w cyberprzestrzeni i podaje przykłady kluczowych kompetencji związanych z technologiami i cyberbezpieczeństwa w różnych branżach.

CZYTAJ WIĘCEJ


Introduction to the Internet of Everything

Już dziś wskutek rewolucji cyfrowej społeczeństwo i gospodarka podlegają gwałtownym przemianom, a w branży IT pojawia się wiele ofert pracy. Połączenie miliardów nowych urządzeń, procesów, danych spowoduje, że przedsiębiorstwa i instytucje będą coraz częściej wykorzystywać Internet Wszechrzeczy (IoE), aby zyskiwać przewagę konkurencyjną poprzez wprowadzanie innowacji. Przyniesie to w rezultacie dynamiczny wzrost zapotrzebowania na pracowników posiadających nowe i dopiero pojawiające się umiejętności IT.

CZYTAJ WIĘCEJ


Get Connected

Kurs Cisco Networking Academy® Get Connected stanowi wprowadzenie do świata cyfrowego, w którym sieć komputerowa jest fundamentem połączeń między ludźmi i przedmiotami. Kurs pomoże słuchaczowi zrozumieć, jak korzystać z komputera i jak łączyć się z Internetem. Get Connected odkrywa również przed słuchaczami sieć łączącą ludzi i świat mediów społecznościowych. Słuchacz odkryje wartość wchodzenia w interakcje za pomocą podstawowych narzędzi i aplikacji.

CZYTAJ WIĘCEJ