Jeżeli interesujesz się informatyką, nowinkami technicznymi, chcesz być specjalistą o dużych kwalifikacjach zawodowych, łączącym umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji, budować sieci teleinformatyczne oraz komputerowe, obsługiwać urządzenia sieciowe oraz nadzorować ich pracę – to teleinformatyka jest dla Ciebie!

Praca w zawodzie technik teleinformatyk stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Obecnie obserwuje się ciągły wzrost zapotrzebowania na specjalistów z branży IT. Technik teleinformatyk znajdzie zatrudnienie w firmach korzystających z elektronicznej informacji, świadczących usługi w zakresie telekomunikacji, teleinformatyki oraz informatyki, projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz sieciowe a także w firmach montujących, sprzedających i serwisujących urządzenia komputerowe i sieciowe.

Do zadań technika teleinformatyka należy chociażby projektowanie prostych sieci komputerowych oraz administrowanie sieciami teleinformatycznymi.

Urządzenia i systemy teleinformatyczne w obecnych czasach charakteryzują się dużym stopniem złożoności, nowoczesności i częstymi zmianami technologicznymi. Obsługa, budowa i projektowanie urządzeń oraz systemów teleinformatycznych wymaga od teleinformatyka umiejętności analitycznego myślenia, podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz samodzielności i chęci samodoskonalenia się. Teleinformatyk powinien posiadać duże uzdolnienia informatyczne, matematyczne i techniczne.

 Absolwenci technikum teleinformatycznego mogą wykonywać prace na stanowiskach:

 • monterów i wykonawców urządzeń i sieci teleinformatycznych,
 • konserwatorów i serwisantów urządzeń komputerowych i systemów teleinformatycznych,
 • sprzedawców sprzętu i usług komputerowych,
 • projektantów i administratorów sieci komputerowych,
 • techników ds. utrzymania sieci komputerowych i zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Ze względu na szybki postęp, jaki dokonuje się w dziedzinie teleinformatyki, praca w tym zawodzie wymaga stałego poszerzania wiedzy oraz samodoskonalenia. Istnieje ciągła potrzeba śledzenia nowych rozwiązań technicznych, które obejmują wszystkie obszary informatyki, teleinformatyki i telekomunikacji.

Absolwent teleinformatyki będzie samodzielnie potrafił naprawić, zmodernizować, uruchomić sprzęt komputerowy, zbudować sieć informatyczną w firmach, uruchomić telefonię stacjonarną lub VoIP oraz zaprogramować routery lub przełączniki zarządzalne. Uczniowie kształcący się na tym kierunku jako jedyni w powiecie słupeckim mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa w kursach CCNA R&S – CISCO Networking Academy, największego producenta sprzętu sieciowego na świecie, które dają dodatkowe możliwości zatrudnienia oraz cenne kwalifikacje zawodowe!

Od 2019 roku uczniowie mogą brać udział również w kursach doskonalących na platformie OSE IT-Szkoła!

Absolwent technikum teleinformatyki jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich.
 • Projektowania, wykonywania oraz konfigurowania sieci komputerowych.
 • Montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych.
 • Instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych.
 • Administrowanie sieciami teleinformatycznymi.
 • Transmitowania danych w sieci.
 • Konfigurowania i eksploatowania urządzeń i usług sieciowych.
 • Wykonywania pomiarów elektrycznych i elektronicznych.
 • Konfigurowania i eksploatowania urządzeń teletransmisyjnych.
 • Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.
 • Projektowania i montażu lokalnych sieci komputerowych.
 • Konfigurowania i pomiaru systemów i sieci transmisyjnych.
 • Naprawy, modernizacji i obsługi sprzętu komputerowego.
 • Budowy sieci informatycznych w firmach.
 • Uruchamiania telefonii stacjonarnej lub VoIP;
 • Programowania routerów lub przełączników zarządzalnych.

Przedmioty zawodowe w teleinformatyce to:

 • Elektrotechnika i elektronika,
 • Technika cyfrowa,
 • Systemy komutacyjne,
 • Systemy transmisji danych,
 • Sieci komputerowe,
 • Rysunek techniczny,
 • Pomiary elektryczne i elektroniczne,
 • Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej,
 • Systemy komputerowe,
 • Konfiguracja systemów komutacyjnych,
 • Montaż i użytkowanie systemów transmisji danych,
 • Konfiguracja urządzeń sieciowych,
 • Administrowanie sieciowymi systemami komputerowymi,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Język obcy zawodowy,
 • Działalność gospodarcza,
 • Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów.

Absolwent techniku może kontynuować naukę na studiach inżynierskich oraz magisterskich na uczelniach wyższych, politechnikach na kierunku informatyka w specjalizacjach sieci komputerowe, teleinformatyka, telekomunikacja.

Przedmioty rozszerzone:

 • do wyboru matematyka lub geografia.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń technikum teleinformatycznego?

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie:

 • INF.07. – Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi,
 • INF.08. – Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi.

Natomiast w ramach zajęć dodatkowych uczniowie technikum teleinformatycznego mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w:

 • kursach i szkoleniach realizowanych w ramach projektu unijnego „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”,
 • kursach Akademii CISCO dotyczących: sieci komputerowych, programowania, zabezpieczeń, IoT, systemów operacyjnych, systemów komputerowych,
 • zajęciach sekcji sportowej (piłki nożnej, siatkowej, ręcznej),
 • zajęciach koła dziennikarskiego “Pinezka”,
 • zajęciach koła szachowego,
 • spotkaniach szkolnego zespołu muzycznego “Kostanecki Band”,
 • zajęciach zespołu tańca nowoczesnego i tańca ludowego,
 • zajęciach ze strzelectwa sportowego w ramach koła LOK,
 • zajęciach samoobrony,
 • zajęciach karate,
 • zajęciach kickboxingu oraz grapplingu,
 • zajęciach koła wolontariatu “Dar Serca”.

Każdy uczeń naszego technikum teleinformatycznego w drugiej klasie uzyskuje prawo do pobrania licencji oraz kodów aktywacyjnych systemu Windows dzięki czemu może w bezpłatny, legalny i dożywotni sposób korzystać z oprogramowania Windows 8, 8.1, 10 oraz Server od wersji 2008 do 2019 firmy Microsoft na własny użytek oraz do celów edukacyjnych i przygotowujących do egzaminów zawodowych. A wszystko to dzięki udziałowi szkoły w programie Azure Dev Tools for Teaching firmy Microsoft.

===========================================================

Terminy egzaminów zawodowych dla uczniów technikum teleinformatycznego w ZSOiZ:

Nazwa kwalifikacjiData egzaminu
INF.08 – Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymikoniec klasy 4
INF.07 – Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymipołowa klasy 5

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik teleinformatyk (351103)