Stanowisko: Imię i nazwisko
przewodniczący Witold Kin
z-ca przewodniczącego Monika Łyskawińska
skarbnik
Mariola Waszak
sekretarz Henryka Grześkowiak