Jeśli jesteś pasjonatem podróży, marzysz o odkrywaniu nowych miejsc, poznawaniu innych kultur to wybierz technikum organizacji turystyki.

U nas poznasz tajniki organizowania imprez i usług turystycznych, profesjonalnej obsługi klienta, analizowania potrzeb turystów oraz sporządzania atrakcyjnych ofert spełniających najbardziej wymagające oczekiwania.

Uczeń kształcący się w technikum organizacji turystyki otrzyma oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej także praktyczne umiejętności, które będzie mógł doskonalić w trakcie odbywania praktyk zawodowych krajowych lub zagranicznych.

Jakie powinien posiadać cechy i umiejętności technik organizacji turystyki: 

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych 
 • ciekawość świata 
 • otwartość i kreatywność 
 • przedsiębiorczość i odpowiedzialność

Gdzie technik organizacji turystyki może być zatrudniony? 

Dynamiczny rozwój branży turystycznej powoduje wzrost popytu na usługi turystyczne, hotelarskie, dlatego też absolwenci naszej szkoły mają szerokie możliwości zatrudnienia w: 

 • biurach podróży, 
 • agencjach turystycznych, 
 • ośrodkach informacji turystycznej, 
 • hotelach, motelach, pensjonatach, domach wczasowych itp., 
 • urzędach administracji państwowej, 
 • organach administracji samorządowej zajmujące się promocją turystyki, 
 • fundacjach i stowarzyszeniach

Ponadto absolwent może podjąć własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.  

Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcący się w zawodzie technik organizacji turystyki? 

 • planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych, 
 • sporządzania programów imprez, 
 • planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji poszczególnych usług, 
 • prowadzenia informacji turystycznej, 
 • opracowywania materiałów promocyjnych: ulotek, broszur, katalogów, 
 • prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych, 
 • posługiwania się językiem angielskim w branży turystycznej. 

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń technikum organizacji turystyki?

 Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie: 

Nazwa kwalifikacjiData egzaminu
HGT.07 – Przygotowanie imprez i usług turystycznychkoniec klasy 3
HGT.08 – Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznychpołowa klasy 5

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik organizacji turystyki (422104)

Jakie przedmioty rozszerzone? 

 • Geografia

Jakie są dodatkowe atuty kierunku? 

 • uczniowie mają możliwość odbycia praktyk zagranicznych w ramach projektów unijnych i zdobycia międzynarodowych certyfikatów. Do tej pory nasi uczniowie nabywali umiejętności praktyczne w Rimini we Włoszech, Walencji, Maladze w Hiszpanii oraz w San Panteleimon w Grecji, 
 • uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju wycieczkach, rajdach, wyjściach, zajęciach terenowych, 
 • uczniowie mogą zdobyć dodatkowe kursy i szkolenia np. animatora czasu wolnego.