Jeżeli jesteś osobą mającą wszechstronne zainteresowania, chętnie pracujesz w zespołach wieloosobowych, lubisz połączenie pracy w terenie z pracą w biurze, marzysz o ciekawej pracy zawodowej – ten zawód jest dla Ciebie. Wybierz Technikum Geodezyjne w ZSOiZ w Zagórowie!

Geodezja jest jedną z najstarszych dziedzin nauki i techniki. Już w starożytności stosowana była przez człowieka w gospodarowaniu i obrocie gruntami. Współcześnie, wraz z rozwojem cywilizacyjnym narodów, rola zawodu geodety systematycznie wzrasta.

Technik geodeta to obecnie bardzo atrakcyjny zawód na polskim rynku pracy. Nasza szkoła przygotuje Cię do prowadzenia prac związanych z: wykonywaniem pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz opracowywaniem wyników tych pomiarów; sporządzaniem kosztorysów geodezyjnych; wytyczeniem projektowanych obiektów budowlanych i ich elementów; prowadzeniem dokumentacji technicznej i rozliczeniowej wykonanych prac; wykonywaniem geodezyjnej obsługi budowy budynków, dróg, mostów i zakładów przemysłowych; obsługą administracyjną ludności w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami. Ponadto zdobędziesz niezbędne umiejętności m.in.: obsługa nowoczesnych instrumentów pomiarowych takich jak Tachimetr, GPS, ale również klasycznych teodolit, niwelator optyczny, a także obsługi programów komputerowych stosowanych w geodezji: C-geo, Winkalk, MapaSG, Mikromap, Microstation, sporządzania map w postaci analogowej oraz cyfrowej.

Nasza kadra pedagogiczna kształcąca w przedmiotach zawodowych to nie tylko teoretycy, ale również praktycy, to połączenie młodości z doświadczeniem. Dlatego też Uczeń kształcący się w technikum geodezyjnym otrzyma oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej także praktyczne umiejętności, które będzie mógł doskonalić w trakcie odbywania praktyk zawodowych.

Nasi absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w:

• firmach zajmujących się budownictwem,
• przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych,
• przedsiębiorstwach geoinformatycznych,
• górnictwie,
• przedsiębiorstwach poszukujących złoża surowców,
• administracji samorządowej i państwowej,
• firmach zajmujących się wyceną, zarządzaniem i obrotem nieruchomościami,
• wydawnictwach kartograficznych,
• biurach projektowych dróg i obiektów mostowych.

Przedmioty zawodowe:

• Geodezja ogólna
• Geodezja inżynieryjna
• Terenowe ćwiczenia geodezyjne
• Ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne
• Kataster i gospodarka nieruchomościami
• Dokumentacja katastralna
• Geomatyka
• Rysunek geodezyjny
• Prawo w geodezji
• Język obcy zawodowy

Jeżeli wiedza zdobyta w trakcie czterech lat nauki nie zaspokoi Twoich ambicji i oczekiwań, będziesz mógł z powodzeniem na fundamencie wiedzy zdobytej w Naszej szkole studiować na uczelniach wyższych geodezję i kartografię lub inny pokrewny kierunek techniczny!