Na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019r. poz. 1078) informujemy, że uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie mają prawo do bezpłatnej profilaktyki stomatologicznej oraz leczenia stomatologicznego w pełnym zakresie usług z wyjątkiem ortodoncji.Opieka stomatologiczna nad uczniami będzie realizowana w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym poza szkołą w: Szkolny Gabinet Stomatologiczny w Golinie ul. Kopernika 12 62-590 Golina  
Godziny przyjęć:

  • poniedziałek w godzinach od 12:00 do 13:00,
  • wtorek w godzinach od 12:00 do 13:00,
  • czwartek w godzinach od 12:00 do 13:00,
  • piątek w godzinach od 12:00 do 13:00

 Uczeń korzystający z opieki stomatologicznej jest zobowiązany potwierdzić przynależność do danej szkoły poprzez okazanie legitymacji szkolnej, co powinno być odnotowane przez lekarza stomatologa w dokumentacji stomatologicznej. Uczeń pełnoletni lub rodzic niepełnoletniego ucznia musi podpisać oświadczenie znajdujące się w załączniku.