DLA KOGO LO? 

Jeśli masz szerokie zainteresowania, lubisz się uczyć i chcesz gruntownie rozszerzyć swoją wiedzę ogólną, którą w przyszłości rozwiniesz na studiach wyższych, wybierz nasze liceum ogólnokształcące. 

Liceum Ogólnokształcące to szkoła o czteroletnim okresie nauczania dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. Jej ukończenie umożliwia, po zdaniu egzaminu dojrzałości, uzyskanie świadectwa maturalnego, które jest przepustką na studia wyższe. 

PROFILE 

W naszym liceum proponujemy dwa profile kształcenia, humanistyczno- przyrodniczy oraz ścisły: 

 • profil humanistyczno-przyrodniczy 

Przedmioty rozszerzone: 

I wariant: język polski, historia, język angielski 

II wariant: język polski, biologia, język angielski 

 • profil ścisły 

Przedmioty rozszerzone: 

I wariant: biologia, chemia, język angielski 

II wariant: matematyka, chemia, biologia 

ZAJĘCIA DODATKOWE: 

Niezależnie od wyboru profilu, oferujemy uczniom kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP co daje możliwość poznania zasad, procedur udzielania pierwszej pomocy oraz prawne i psychologiczne aspekty ratownictwa medycznego. Ukończenie kursu zwiększa kwalifikacje zawodowe a każdy z uczniów otrzymuje imienny Certyfikat ukończenia szkolenia. 

Nasi licealiści przejawiają dużą aktywność w życiu szkoły. Wraz z innymi uczniami uczestniczą w konkursach, olimpiadach (recytatorskich, wiedzy z danego przedmiotu, dotyczących m.in. tematyki AIDS i profilaktyki) oraz warsztatach edukacyjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Młodzieży, której szczególnie zależy na rozwijaniu swoich pasji, nasza szkoła oferuje szeroki wybór kół zainteresowań tj. 

 • sekcja sportowa, 
 • koło dziennikarskie, 
 • zespół muzyczny Kostanecki Band, 
 • oraz dwa zespoły taneczne: tańca nowoczesnego i ludowy. 

PROJEKTY UNIJNE: 

W najbliższym roku szkolnym (z przyczyn bezpieczeństwa wyjazd organizowany będzie w roku 2021 )38 uczniów naszego liceum wyjedzie do Portugalii po nowe doświadczenia w ramach projektu mobilności ponadnarodowej pt. „Język angielski kluczem do komunikacji w Europie”. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego a celem wyjazdu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabywanie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego europejskiego obywatelstwa. 

NOWOCZESNE WSPARCIE TECHNICZNE: 

Nasza szkoła posiada: 

 • klasopracownie przedmiotowe i nowoczesne laboratorium językowe, 
 • pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt audiowizualny i stałe łącze internetowe 
 • wszystkie sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny 
 • trzy bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe 
 • Internet bezprzewodowy na terenie całej szkoły 
 • bibliotekę z bogatym i atrakcyjnym księgozbiorem, katalogiem elektronicznym oraz dostępem do Internetu 
 • halę sportową 
 • e-dziennik 
 • monitoring 
 • e-legitymacje 

NADAL SIĘ WAHASZ? 

 • LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie powstało w 2001 r. i od tamtej pory nieprzerwanie cieszy się bardzo dobrą opinią uczniów i rodziców. 
 • Od 15 lat możemy chwalić się 100% zdawalnością egzaminów maturalnych. 
 • Nasze liceum jest objęte honorowym patronatem Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
 • W 2018 roku nasza szkoła otrzymała tytuł laureata konkursu WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU. 

Wybierając nasze LO, możesz być pewien, że: 

 • będziesz się uczyć w nowoczesnej szkole na miarę XXI wieku 
 • będziesz mógł realizować swoje pasje poprzez udział w kołach zainteresowań, konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych 
 • w edukacji pomoże Ci wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska – 80% nauczycieli to egzaminatorzy na egzaminach maturalnych i zawodowych 
 • profesjonalizm pracowników zagwarantuje Ci podmiotowe i życzliwe traktowanie 
 • w naszej szkole zawsze będziesz czuł się bezpiecznie 
 • wspaniała atmosfera zapewni Ci nawiązanie nowych przyjaźni 

Jednym słowem, drugiej takiej szkoły nie ma w okolicy! 

Dołącz do nas, a nie będziesz żałował! 

LO w ZSOiZ to szkoła właśnie dla Ciebie!