Internet Wszechrzeczy (Internet of Everything) otwiera przed społecznościami całego świata nowe możliwości gospodarcze i społeczne. Każdy z ich członków będzie potrzebował podstawowej wiedzy i umiejętności z branży technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT), aby móc skutecznie konkurować z innymi na globalnym rynku pracy.

Opis kursu

Kurs Cisco Networking Academy® Get Connected stanowi wprowadzenie do świata cyfrowego, w którym sieć komputerowa jest fundamentem połączeń między ludźmi i przedmiotami. Kurs pomoże słuchaczowi zrozumieć, jak korzystać z komputera i jak łączyć się z Internetem. Get Connected odkrywa również przed słuchaczami sieć łączącą ludzi i świat mediów społecznościowych. Słuchacz odkryje wartość wchodzenia w interakcje za pomocą podstawowych narzędzi i aplikacji. Kurs Get Connected oferuje:

  • Ilustracje i dialogi, które przeprowadzą słuchacza przez każdy poruszany temat i pomogą mu zrozumieć świat połączeń komputerowych
  • Filmy video i ćwiczenia wzmacniające proces uczenia się i podtrzymujące zainteresowanie słuchacza
  • Quizy i egzamin końcowy, które zmierzą stopień zrozumienia materiału

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Nie ma żadnych wymagań wstępnych. Jest to kurs wprowadzający, skupiający się na podstawowych umiejętnościach obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz ich znaczeniu w międzynarodowym środowisku. Program kursu został stworzony z myślą o:
• słuchaczach, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę z zakresu technologii informacyjnej
• słuchaczach, którzy chcą nauczyć się podstaw obsługi Internetu, poczty e-mail i aplikacji mediów społecznościowych

Dostępność kursu

Kurs Get Connected jest dostępny w środowisku edukacyjnokooperacyjnym Cisco NetSpace® w języku angielskim, hiszpańskim i portugalskim. Słuchacze mogą sami zarejestrować się na kurs i realizować go we własnym tempie i dogodnym czasie (self-enroll, self study) Kurs może zostać również przeprowadzony przez instruktorów w salach szkoleniowych Networking Academy™. Słuchacze, którzy go ukończą, mogą być także zainteresowani udziałem w kursie NetAcad™ IT Essentials.

Cele kursu

Po ukończeniu kursu słuchacze będą potrafili wykonać następujące zadania:

1. Podstawy budowy komputera

Umiejętność określenia różnych rodzajów systemów komputerowych, podzespołów wewnętrznych i urządzeń peryferyjnych komputera.

2. Pliki i Katalogi

Zrozumienie struktury katalogów Microsoft Windows, a także umiejętność pracy z katalogami i folderami przy pomocy edytora tekstu.

3. Internet w pigułce

Zasady działania sieci komputerowych, umiejętność przeglądania i wyszukiwania informacji w Internecie, nauka korzystania z poczty e-mail.

4. Kontakty międzyludzkie w sieci

Tworzenie i użytkowanie różnego rodzaju kont w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn czy YouTube.

5. Zawsze Online

Określanie najczęstszych problemów związanych ze sprzętem, oprogramowaniem i sieciami oraz umiejętność zastosowania prostych rozwiązań.

Rozpocznij już dzisiaj swoją przygodę z Cisco Networking Academy
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie