Kształcenie pracowników cyberbezpieczeństwa jest narodowym priorytetem dla wielu krajów, a zapotrzebowanie na umiejętności z tego obszaru rośnie trzy razy szybciej niż w jakimkolwiek innym w branży ICT. W programie Cisco Networking Academy możesz zrealizować samodzielnie (bez udziału instruktora) kurs stanowiący wprowadzenie do technologii cyberbezpieczeństwa. Kurs w postaci e-learningu obejmuje trendy w cyberprzestrzeni i podaje przykłady kluczowych kompetencji związanych z technologiami i cyberbezpieczeństwa w różnych branżach.

Po ukończeniu tego kursu, uczestnicy będą mogli wyjaśnić:

  • globalny wpływ zagrożeń cybernetycznych,
  • sposoby potencjalnego ataku na sieci,
  • wpływ ataków cybernetycznych,
  • sposoby wykrywania zagrożeń i obrony rekomendowane przez Cisco,
  • dlaczego rosnie deficyt specjalistów z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Kurs trwa około 20 godzin, a do jego rozpoczęcia rekomendowane jest zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie routingu i przełączania. Kurs jest dostępny w jęz angielskim i jest przeznaczony do samodzielnej nauki, ale może być również prowadzony przez instruktora.

Kurs jest dostępny dla każdego słuchacza programu Cisco Networking Academy i kończy się certyfikatem.

Rozpocznij już dzisiaj swoją przygodę z Cisco Networking Academy
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie