Wprowadzenie do Internetu Wszechrzeczy

Co to jest „IoE”?

Już dziś wskutek rewolucji cyfrowej społeczeństwo i gospodarka podlegają gwałtownym przemianom, a w branży IT pojawia się wiele ofert pracy. Połączenie miliardów nowych urządzeń, procesów, danych spowoduje, że przedsiębiorstwa i instytucje będą coraz częściej wykorzystywać Internet Wszechrzeczy (IoE), aby zyskiwać przewagę konkurencyjną poprzez wprowadzanie innowacji. Przyniesie to w rezultacie dynamiczny wzrost zapotrzebowania na pracowników posiadających nowe i dopiero pojawiające się umiejętności IT.

Rozumienie koncepcji Internetu Wszechrzeczy oraz technologii wspierających tę ideę będzie atutem w każdej branży — począwszy od służby zdrowia czy organów państwowych, aż po finanse, produkcję i rozrywkę czy ochronę środowiska.

W ramach programu Networking Academy firma Cisco opracowała nowy kurs: Introduction to the Internet of Everything (Wprowadzenie do Internetu Wszechrzeczy) Dzięki niemu uczniowie i studenci, również kierunków nietechnicznych mogą dowiedzieć się, co dla nas wszystkich będzie oznaczać rozwój Internetu Wszechrzeczy i jak wpłynie to na zmiany rynku pracy, który wykształci się w związku z nowym trendem.

Deficyt umiejętności IT

Analitycy rynku IT przewidują, że do 2020 roku przy projektach związanych z IoE będzie pracować ponad 4 miliony przedsiębiorców, innowatorów i programistów. W dziedzinach takich jak bezpieczeństwo cyfrowe, tworzenie aplikacji, obsługa systemów, analityka biznesowa i projektowanie produktów wzrost liczby ofert pracy ma wynieść do 30%. IoE sprawia, że sukces na rynku pracy będzie zależał od innych niż obecnie umiejętności. Kurs Introduction to the Internet of Everything może być adresowany zarówno do tradycyjnych grup słuchaczy kursów programu Cisco Networking Academy, jak i do nowych słuchaczy, nie zajmujacych sie dotyczczas technologiami IT.

Elastyczność

Kurs obejmuje 20 godzin podzielonych na 5 modułów i nie narzuca na uczestników żadnych wymagań wstępnych. Tryby prowadzenia kursu:
1. Jako autonomiczne zajęcia albo oferta kursu fakultatywnego.
2. W połączeniu z powiązanym tematycznie kursem.
3. Jako dodatkowe zajęcia (lub do realizacji przez uczestników w trybie indywidualnym).
4. Poprzez użycie wybranych modułów kursu w ramach innego programu nauczania.

NetSpace

  • Platforma NetSpace oferuje uczestnikom kursów spójną i atrakcyjną obsługę orazy kompletny zestaw materiałów dostępny online
  • Interaktywny kurs jest bardziej interesujący dzięki symulacji projektowania sieci i procesowi monitorowania postępów nauki.
  • Uczestnicy i instruktorzy mają dostęp do globalnej społeczności innych uczestników programu.

Informacje o programie Cisco Networking Academy

Jako światowy lider w branży sieci i cyfryzacji Cisco kształci specjalistów, którzy osiągną sukces nie tylko jako eksperci IT, ale będą jednocześnie przygotowani do wyzwań XXI wieku i do rozwiązywania globalnych problemów społecznych, ekonomicznych czy środowiskowych . Od 1997 roku program Cisco Networking Academy pomógł ponad 6 milionom kursantów przygotować się do kariery zawodowej. Co roku w ramach programu Networking Academy w 170 krajach ponad 9500 instytucji oferuje kursy około 1 milionowi słuchaczy.
W Polsce, dzięki współpracy z ponad 500 instytucjami edukacyjnymi, które posiadają status Akademii Cisco kształcimy rocznie około 25 tysięcy uczniów i studentów. Program Networking Academy współpracuje z pedagogami, mając na celu przygotowanie uczniów i studentów do osiągnięcia sukcesu oraz zapewnienie pracodawcom utalentowanych pracowników, niezbędnych dla rozwoju firmy. Kluczowe kursy w dziedzinie informatyki i obsługi sieci przygotowują uczestników do uznawanych w branży certyfikatów, potwierdzających umiejętności i wiedzę, które mogą być od razu wykorzystane w środowisku pracy. Pozostałe kursy są oferowane z myślą o zainteresowaniu uczniów i studentów edukacją oraz karierą w branży technologicznej.

Rozpocznij już dzisiaj swoją przygodę z Cisco Networking Academy
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie