Kurs NDG Linux Essentials jest wprowadzeniem do systemu Linux. Obejmuje ramowy program kształcenia, ćwiczenia laboratoryjne i ocenę postępów w angażującym środowisku, stawiającym na praktyczne umiejętności. Szkolenie wdraża podejście do nauczania oparte na jednoczesnym praktycznym wykorzystywaniu nabywanej wiedzy teoretycznej. Każdy słuchacz ma bezpośredni kontakt z maszyną wirtualną z systemem Linux, która pozwala na naukę i odkrywanie możliwości wiersza poleceń w systemie Linux. Umiejętności nabywane w trakcie szkolenia można zastosować w różnorodnych ścieżkach kariery związanych z sieciami komputerowymi, tworzeniem oprogramowania (software development) i administracją systemem Linux.

Cele kursu

Znajomość systemu Linux jest istotną umiejętnością w wielu różnych ścieżkach kariery w biznesie i technologii informacyjnej. Liczne nowe i rozwijające się perspektywy zawodowe w pracach związanych z big data, chmurą obliczeniową, bezpieczeństwem cybernetycznym, sieciami komputerowymi, programowaniem i tworzeniem oprogramowania (a to tylko kilka z wielu możliwości) wymagają znajomości wiersza poleceń systemu Linux.

Program szkolenia skupia się na następujących celach:

 • Zrozumienie system Linux jako system operacyjnego
 • Wyjaśnienie najważniejszych kwestii przy wyborze system operacyjnego
 • Zrozumienie podstawowych informacji dotyczących otwartego oprogramowania (open source software) oraz licencji oprogramowania
 • Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat pracy z systemem Linux
 • Nauka podstawowych umiejętności używania wiersza poleceń w systemie Linux
 • Nauka używania wiersza poleceń pomocy i nawigowania systemem pomocy w systemie Linux
 • Podstawy pracy z plikami i katalogami w systemie Linux
 • Wyszukiwanie i uzyskiwanie danych z plików w systemie Linux
 • Ogólne zrozumienie pojęcia skryptów
 • Zapoznanie się z częściami składowymi pulpitu i serwerów komputera
 • Wiedza o tym, gdzie w systemie Linux przechowywane są dane
 • Odpytywanie ważnych ustawień sieci dla komputera z systemem Linux w przestrzeni lokalnej
 • Identyfikowanie różnych typów użytkowników w systemie Linux
 • Tworzenie kont użytkowników i grup w systemie Linux
 • Zarządzanie prawami własności i dostępu plików w systemie Linux
 • Zrozumienie specjalnych plików i katalogów w systemie Linux

Moduły kursu

Szkolenia składa się z 16 modułów i obejmuje wiedzę na temat systemu operacyjnego Linux oraz wiersza poleceń. Celem szkolenia jest stworzenie punktu wyjścia dla dalszej nauki systemu operacyjnego Linux. Osoby, które ukończą szkolenie zrozumieją system Linux jako system operacyjny, poznają główne założenia oprogramowania otwartego (open source), dowiedzą się w jaki sposób używany jest system Linux i poznają podstawy używania wiersza poleceń w systemie Linux.

 1. Wstęp do systemu Linux
 2. Zastosowanie i licencje oprogramowania otwartego (open source)
 3. Używanie systemu Linux
 4. Umiejętności w zakresie wiersza poleceń
 5. Korzystanie z pomocy
 6. Praca z plikami i folderami
 7. Archiwizowanie i kompresja plików
 8. Potoki, strumienie i REGEX
 9. Podstawy skryptowania
 10. Zrozumienie sprzętu komputerowego
 11. Zarządzanie pakietami i procesami
 12. Konfiguracja sieci
 13. Bezpieczeństwo systemu i użytkownika
 14. Tworzenie nowego konta użytkownika
 15. Prawa własności i dostępu
 16. Specjalne prawa dostępu, linki i lokalizacja plików

Rozpocznij już dzisiaj swoją przygodę z Cisco Networking Academy
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie