Piętnastu uczniów z Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie wyjechało dn. 30.03.2008r. na miesięczne praktyki do Leipzig – Schkeuditz w ramach programu Leonardo da Vinci. Wyjazd ten był możliwy dzięki realizowanemu programowi edukacyjnemu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci.

W marcu 2007r. złożono wniosek, który w czerwcu 2007r. został pozytywnie zaopiniowany i oceniony. Dzięki temu naszej szkole przyznano kwotę 18700 Euro na realizację tego projektu. Uczniowie, odbywający praktyki w firmach cateringowych mieli szansę na poznanie kuchni regionalnej, nowoczesnych metod i technologii pracy w zakładzie gastronomicznym. Oprócz zajęć praktycznych uczniowie zwiedzili Lipsk, Berlin.