Badania lekarskie dla kandydatów do technikum oraz branżowej szkoły I stopnia odbędą się w szkole w sali 108 w terminie 26 lipca 2021r. o godz.: 8:00 (poniedziałek).

Przypominamy ,że na badania lekarskie należy zabrać skierowanie do lekarza oraz wywiady chorobowe , które wręczano w sekretariacie szkolnym podczas składania podania do szkoły.

Wydanie orzeczenia o zdolności do praktycznej nauki zawodu -bezpłatne

Wydanie orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych przez lekarza w szkole jest odpłatne – 80,00 zł