Przez 3 weekendowe dni grupa 20 uczniów klas branżowych brała udział w szkoleniu chemizacyjnym, czyli z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu naziemnych opryskiwaczy ciągnikowych. Szkolenie to w ramach projektu “Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim” przeprowadzili Pani Ewelina Zehner i Pan Sławomir Adamski na zlecenie Centrum Rozwoju Kompetencji w Pleszewie. Uczniowie poznali wybrane zagadnienia prawne dotyczące stosowania środków ochrony roślin, warunki stosowania środków chemicznych, rodzaje środków i ich toksyczność i wiele zagadnień z ochrony środowiska, głównie zapobieganie negatywnym wpływom środków na środowisko. Bardzo ważnym zagadnieniem omawianym były zasady bezpieczeństwa i zakres ochrony osobistej podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin. W części praktycznej natomiast uczniowie zapoznali się z techniką wykonywania zabiegów min. z budową opryskiwaczy polowych, wykonywali kalibrację opryskiwaczy, przygotowywali do pracy oraz przeprowadzali próbną pracą.

Szkolenie zakończyło się podsumowaniem wiedzy i egzaminem polegającym na rozwiązaniu testu. Teraz już tylko czekamy na zaświadczenia potwierdzające ukończenie podstawowego szkolenia.

Uczniowie szkoły branżowej biorący udział w szkoleniu chemizacyjnym
Uczniowie szkoły branżowej biorący udział w szkoleniu chemizacyjnym
Uczniowie szkoły branżowej biorący udział w szkoleniu chemizacyjnym