Zagrożenie cyberprzemocą, do której zalicza się hejt, przez długi czas bagatelizowano lub traktowano jako marginalne albo przejściowe. Skala nienawistnych reakcji w Internecie była niewłaściwie szacowana, zaniżana lub nawet niezauważana. Tymczasem cyberprzemoc coraz intensywniej się rozwija, tym bardziej, że duża część osób dotkniętych hejtem nie zwraca się do nikogo o pomoc, co tylko pogłębia problem. Dopiero coraz częstsze przypadki depresji, a także samobójstw wśród młodzieży szkolnej, które nierzadko są spowodowane hejtem, pokazują, jak z wielkim problemem mamy współcześnie do czynienia. Świadomość tego problemu przybliżył klasom 1TTG, 1T, 1LO oraz 2T, Profesor Akademii Nauk Stosowanych w Koninie dr hab. Jakub Barciszewski podczas wykładu „Co z tym hejtem”. Pan Profesor wskazał na mechanizmy prowadzące do powstania hejtu – zarówno rodzinne, społeczne, jak i te, które wynikają z ról przyjmowanych w grupie rówieśniczej. Rozważył również rozwiązania, skierowane zarówno do ofiar hejtu, jak i do osób, które świadomie lub nie, wchodzą w rolę katów, a tak naprawdę są równie poszkodowane, jak ich ofiary. Profesor jasno sformułował również konsekwencje wynikające ze stosowania cyberprzemocy i uświadomił młodzieży, że kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Dziękujemy Panu Profesorowi za spotkanie