W etapie rejonowym Olimpiady Zdrowia PCK z BIEDRONKĄ, która odbyła się 12 stycznia w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej, uczeń pierwszej klasy liceum Antoni Cierpiał zajął 3 miejsce w kategorii szkół średnich.

Uczestnicy Olimpiady rozwiązywali test wiedzy, obejmujący zagadnienia związane z promocją zdrowia, zdrowym stylem życia, zdrowym żywieniem, promowaniem aktywności fizycznej, ekologii, w tym przeciwdziałaniu marnowania żywności i surowców.

Uczestnicy Olimpiady Zdrowia PCK wraz z opiekunami (źródło: www.wirtualnyregion.eu)
Od prawej uczeń I LO Antoni Cierpiał i wicedyrektor ZSOiZ w Zagórowie Wioletta Woźna