Okręgowy etap Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” odbył się 5 marca bieżącego roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nasza szkoła znalazła się w gronie 20 najlepszych w województwie. Szkołę reprezentował zespół uczennic w składzie Julia Michalska, Martyna Wielgosik – klasa III LO, Iwona Reszkiewicz – klasa IV TOT. Uczennice wykazały się ogromną wiedzą i ostatecznie uplasowały się na 13 miejscu.

Olimpiada organizowana jest w ramach projektu „Lekcje z ZUS” pod patronatami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Główną ideą ogólnopolskiej olimpiady ZUS-owej jest kształtowanie przezorności ubezpieczeniowej młodzieży i uczenie solidarności międzypokoleniowej.

Uczestnicy olimpiady rozwiązywali test składający się z 25 pytań wielokrotnego wyboru z uwzględnieniem czasu odpowiedzi Pytania dotyczyły zasiłków, rent, emerytur, zasad prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy, a także ogólnej wiedzy o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Opiekunem merytorycznym uczniów była nauczycielka przedmiotów ekonomicznych Agnieszka Frankowska.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!