8 marca uczniowie klas 3BSW, 3BS mieli możliwość spotkania z Panią Anną Mokrzycką – kierownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji związanej z procesem zakładania własnej działalności gospodarczej, form pomocy dla osób poszukujących pracy, jak również możliwościami dalszego rozwoju poprzez udział w szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych. Spotkanie poświęcone było analizie sytuacji na lokalnym rynku. Ponadto młodzieży przedstawione zostały: procedury rejestracyjne w urzędzie, oferty staży oraz możliwości lokalnego rynku. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się informacje dotyczące przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz informacje o dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dziękujemy Pani Annie Mokrzyckiej za ciekawą prelekcję, a młodzieży życzymy trafnych decyzji zawodowych!