Młodzież ZSOIZ realizując tematykę praktyk zawodowych gości często w gospodarstwach rolnych, firmach oferujących sprzęt rolniczy i na warsztatach szkolnych. Prace z pojazdami, maszynami rolniczymi, tokarkami spawarkami nie są im obce. W przyszłości aby odnaleźć się w branży rolnej mechanicy –operatorzy pojazdów i maszyn rolniczych muszą zgłębiać wiedzę i szkolić się praktycznie w różnych miejscach powiatu. Różnorodność branży rolnej powoduje, że zajęcia praktyczne są ciekawe i trudno się na nich nudzić.