Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie uczcił wyjątkowy moment w życiu swoich absolwentów.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili p. Andrzej Bernat- członek Zarządu Powiatu Słupeckiego, p. Roman Kulterman- Burmistrz Gminy i Miasta Zagórów, ksiądz Witold Zieliński – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagórowie, rodzice z Przewodniczącym Rady Rodziców p. Witoldem Kinem na czele oraz dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły.

W trakcie uroczystości zostały wręczone wyróżnienia dla najlepszych uczniów oraz nagrody i dyplomy za działalność na rzecz szkoły.

Zgodnie z tradycją szkoły pani dyrektor Małgorzata Iwanicka wręczyła Absolwentom Pamiątkowe Medale. Za najlepsze wyniki w nauce medale otrzymali: Martyna Fagasińska, Zuzanna Matuszak (IV LO) oraz Marcin Napierała (V TE). Pamiątkowy Medal za reprezentowanie szkoły i pracę na jej rzecz otrzymał Kacper Sobieraj ( V TOT).

Świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe otrzymali:

Kl. IV LO: Martyna Fagasińska, Zuzanna Matuszak, Maja Orchowska, Katarzyna Sobańska

KL.V Technikum: Marcin Napierała, Sara Olszewska i Julia Burdzińska

Swoją obecnością zaszczyciła nas duża liczba rodziców, na ręce których pani Dyrektor złożyła serdeczne podziękowania i listy gratulacyjne.

Nagrody dla Absolwentów roku 2024 wręczył członek Zarządu Powiatu Słupeckiego p. Andrzej Bernat.

Uroczystość uświetnił występ zespołu Kostanecki Band pod opieką p. Jacka Przydrygi i p. Romana Jasiczka.

Życzymy Absolwentom powodzenia na maturze i sukcesów w życiu!

Prowadzący uroczystość uczniowie od lewej Adrian Tomaszewski (4T) i Julia Michalska (3LO)