Mobilność zawodowa uczniów Technikum Organizacji Turystyki w ZSOiZ w Zagórowie

Nazwa projektu : Międzynarodowa praktyka zawodowa lepszym startem w przyszłość

Uczestnicy: 24 uczniów z klas  III, IV  Technikum Organizacji Turystyki

Miejsce praktyk: Nea Mesangala, Grecja

Czas trwania stażu: 12.09 – 06.10.2022r.

Na miesięczne praktyki zawodowe do Nea Mesangala w Grecji poleciała grupa uczniów z Technikum Organizacji Turystyki. Komisja rekrutacyjna wybrała 24 osoby. Młodzież musiała napisać list motywacyjny, CV oraz rozwiązać testy z języka angielskiego i krajoznawstwa. Brana była również pod uwagę sytuacja materialna wychowanka.

Z przyznanych środków unijnych opłacone zostaną: zakwaterowanie, wyżywienie, przelot samolotem, ubezpieczenie, kursy doszkalające, praktyki zawodowe i wycieczki krajoznawcze. Uczniowie otrzymają również „kieszonkowe”. Wychowankom towarzyszy 2 opiekunów- wicedyrektor – p. Wioletta Woźna i nauczyciel wychowania fizycznego p. Jacek Przydryga. Nad prawidłową realizacją praktyk czuwa p. Sylwia Roszak- koordynator projektu.

Głównym celem praktyki zagranicznej jest wyrobienie w uczestnikach projektu umiejętności adoptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich oraz doskonalenie umiejętności zawodowych zgodnie z najnowocześniejszymi standardami w sektorze usług turystycznych.

red. Sylwia Roszak

Uczniowie technikum wraz z opiekunami przed hotelem Golden Sun