Młodzież z klas III LO i II TTG pod opieką nauczycielek pań Agnieszki Frankowskiej i Żanety Zielińskiej wybrała się w dniu 29 lutego br. na spotkanie z sędzią Pawłem Sypniewskim do MGOK w Zagórowie.

Sędzia Paweł Sypniewski od 2010 r. jest w stanie spoczynku. Jego ostatnią pracą była praca sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. Za stołem sędziowskim spędził 45 lat, rozpoznając głównie sprawy karne od najprostszych po najtrudniejsze, m.in. rozboje, zabójstwa, przestępstwa gospodarcze czy dotyczące zorganizowanej przestępczości.

Gość podczas spotkania zaprezentował wykład „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka”, w którym poruszył wiele zagadnień dotyczących przestrzegania prawa i konstytucji, jak również przywołał kilka kwestii prawniczych rozpatrywanych podczas wieloletniej pracy.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie panu Łukaszowi Parusowi – dyrektorowi MGOK w Zagórowie i zarządowi Zagórowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Natomiast panu sędziemu Pawłowi Sypniewskiemu za ciekawy wykład, dzięki czemu wzrosła nasza świadomość na temat prawa i jego przestrzegania.

Z pewnością wybierzemy się na kolejne spotkanie, które odbędzie się już w marcu.

red. Agnieszka Frankowska

foto Igor Strzeliński