Uczniowie liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie wezmą w tym roku udział w projekcie językowym „Szkoła oknem na świat”, objętym dofinansowaniem w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”. To przedsięwzięcie będzie realizowane w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 204 814,21 zł.

Celem projektu jest inspirowanie uczniów Liceum Ogólnokształcącego do nauki języka angielskiego oraz do zdrowego i aktywnego stylu życia. Działania projektowe obejmują dziesięciodniowy wyjazd 30 uczniów wraz z opiekunami do szkoły partnerskiej w Grecji. Licealiści, razem z greckimi rówieśnikami wezmą udział w zajęciach języka angielskiego oraz w zajęciach sportowych. Projekt będzie realizowany w języku angielskim, co niewątpliwie przyczyni się do podniesienia kompetencji językowych uczniów i otworzy wiele nowych możliwości rozwoju zawodowego.

„Współpraca na arenie europejskiej jest kluczową dla przyszłości naszej szkoły, a programy Unii Europejskiej wspierające wymianę edukacyjną są narzędziem, jak i wsparciem w procesie unowocześniania i rozwoju naszej placówki.” – mówi Dyrektor szkoły Małgorzata Iwanicka zapraszając uczniów liceum do udziału w projekcie.

Uczniowie nie poniosą żadnych kosztów związanych z wyjazdem zagranicznym. Opiekunami projektu są koordynator Agnieszka Bagrowska, Magdalena Wojnicz i Beata Nawrocka.