W dniu 9 kwietnia 2024 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie profilaktyczne z przedstawicielem fundacji “Naprzeciw”. Tematem spotkania były: poczucie wartości, akceptacja społeczna, uzależnienia. Marcin Tyburczy, pedagog, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, od 2009 – nauczyciel historii. Od 2001 tworzy muzykę rap o pozytywnym przesłaniu, która ma na celu przekazać dobre wartości. Od 2010 roku pracuje z młodzieżą z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz wspierania w odnalezieniu właściwej drogi w dorosłym życiu. Pan Marcin zaprezentował uczniom klas I rodzaje uzależnień, ich objawy i skutki. Omówił również sposoby radzenia sobie z uzależnieniami oraz gdzie można uzyskać pomoc. Spotkanie było wartościowym doświadczeniem dla uczniów, którzy dowiedzieli się na jakich wartościach należy budować pozytywne relacje.