W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie odbył się drugi wykład sędziego Pawła Sypniewskiego zatytułowany „Młodzi a prawo”. Nasz gość opowiadał o kazusach z udziałem młodocianych i uświadamiał, jak ważne jest przestrzeganie prawa. Cykl spotkań z sędzią ma za zadanie zwiększyć świadomość młodych na temat prawa. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez władze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zagórowie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie.

Serdecznie dziękujemy sędziemu Pawłowi Sypniewskiemu za życzliwość i wygłoszony wykład.