Rozpoczynamy rekrutację uczestników do przedsięwzięcia „Szkoła oknem na świat” o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000143623 realizowanego w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus plus.

Projekt skierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Kostaneckich w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie i realizowany będzie w okresie od 2023-12-30 r. do 2025-06-29 r. Celem projektu jest inspirowanie uczniów Liceum Ogólnokształcącego do nauki języka angielskiego oraz do zdrowego i aktywnego stylu życia. Działania projektowe obejmują dziesięciodniowy wyjazd 30 uczniów wraz z opiekunami do szkoły partnerskiej w Grecji. Licealiści wezmą udział w zajęciach języka angielskiego oraz w zajęciach sportowych. Orientacyjny termin mobilności (wyjazdu) wraz z podróżą: 16.09.2024 – 27.09.2024 (data może ulec zmianie). Projekt realizowany jest w języku angielskim. Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem. Nasza szkoła pozyskała na ten cel dofinansowania w wysokości 204 814,21 zł.

Uczniowie chętni do udziału w projekcie są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji uczestników.

Zapraszamy do udziału!